Jdpaint 3d_Tạo khối cầu với jdpaint

Sphere (Khối cầu)

sf1

Hiện bảng

sf2Kết quảsf3

 

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

sf4

Thông số:

Radius: bán kính hình cầu

Mesh

Long Dir 50:có 50 khía dọc xuốn theo chiều Y (ví dụ:viên bi 4 khía)

Lati Dir 50: có 50 khía ngang qua chiều X

Base Point (tọa độ hiển thị khối tròn trên mặt phẳng viền xanh da trời)

X Dir:tọa độ X

Y Dir: tọa độ Y

Z Dir: tọa độ Z

Leave a Reply