Home CAD/CAMSolidWorks Khai giảng lớp học mô phỏng động học trên solidworks 2013

Khai giảng lớp học mô phỏng động học trên solidworks 2013

by admin
76 views

24-03-2014 6-30-25 CH
Chương trình dành cho các cá nhân công ty cần trình diễn các mô hình thiết kế theo các ràng buộc động học và động lực học, từ đó có thể giúp bạn tối ưu hóa lại thiết kế hoặc có thể giúp khách hàng, người hướng dẫn nắm được ý tưởng của bạn.
Với những kinh nghiệm thực tế từ giảng viên là những người đi làm, bạn sẽ nắm được nội dung hướng dẫn một cách nhanh nhất, và hơn hết là đúng những gì bạn cần, không đi quá lan man vào lý thuyết hoặc những ứng dụng không thực tế. Bạn cũng có thể đưa ra các mô hình của chính bạn cho giảng viên hướng dẫn.

Nội dung đào tạo:

Chương 1:
Giao diện và cách thao tác
Chương 2:
Các hàm công thức thường dùng
Chương 3:
Các cơ cấu và ràng buộc
Chương 4:
Hiệu chỉnh thời gian và các thông số khi mô phỏng
Chương 5:
Đánh giá mô phỏng và hiệu chỉnh
Chương 6:
Thực hành trên mô hình của học viên
Chương 7:
Ôn tập và thi cấp chứng chỉ

Học phí:
5 triệu
Thời gian học 16 buổi

Bài viết liên quan

Leave a Comment