Khám phá mental ray vật liệu trong maya

Thời lượng 2 giờ 50 phút, dung lượng 2Gb, có file thực hành, trình độ nâng cao

 
Video hướng dẫn các bạn cách làm việc cũng như chọn lựa kết hợp với các loại vật liệu khó hoặc ít sử dụng, đồng thời cũng cho phép các bạn kết hợp để cho ra các sản phẩm hình dựng giống thật.
 
Nội dung:
x8

50k/DVD

Leave a Reply