Home CAEAnsys Khóa học phân tích điện với Ansys Maxwell

Khóa học phân tích điện với Ansys Maxwell

by admin
18 views

ansys maxwell dao tao maxwell phan tich dien tu

Ansys maxwell là phần mềm chuyên dùng trong phân tích điện và điện từ trường, nếu bạn đang cần phân tích các hệ thống liên quan đến tần số dòng điện, các chuyển biến pha hoặc hoán đổi giữa điện-nhiệt, từ trường-nhiệt, .. thì có thể sử dụng phần mềm này để phân tích, ưu thế của ansys maxwell cũng là có sẵn các công cụ và mô hình như rotor, stato, các cuộn dây và bạn chỉ cần khai báo số liệu và tiến hành phân tích.

NỘi dung đào tạo:

  • Giới thiệu phần mềm ansys maxwel
  • Vẽ mô hình 2
  • Vẽ mô hình 3
  • Cách xử lý và nhập mô hình phân tích từ phần mềm thứ
  • Các bài toán liên quan đến ansys maxwel
  • Nhập số liệ
  • Phân tích và xử lý kết quả

 

Thời gian học: 8 buổi

Học phí: 4 triệu

Bài viết liên quan

Leave a Comment