Home CAEAnsys Khóa học phân tích nhiệt với Ansys

Khóa học phân tích nhiệt với Ansys

by admin
43 views

nhiet ansys

ansys thermal
Chúng tôi phân loại từng khóa học riêng biệt để bạn có thể học nhanh, giỏi trong một chuyên môn nhất định chứ không thể học chung về phần mềm ansys hoặc các ứng dụng quá đơn giản vì như thế bạn sẽ khó có được kết quả tốt và độ chính xác cao khi phân tích.

Việc phân loại chi tiết từng modul học nhằm giúp người học nắm nhanh vào ứng dụng mình cần phân tích trên phần mềm ansys, tuy nhiên với những kiến thức về phần tử hữu hạn đã được học bạn cũng dễ dàng nghiên cứu sâu thêm các moudul khác khi có nhu cầu.

Phần phân tích nhiệt thường dùng trong phân tích hàn hồ quang, giản nở vật liệu khi chịu nhiệt, nhiệt độ của động cơ,..

Chương trình đào tạo

  • Ứng dụng modul ansys thermal vào phân tích nhiệt
  • Giới thiệu qua một số modul có thể giải quyết bài toán nhiệt trong ansý
  • Mô hình mô trường hoặc mô hình
  • Chia lưới và tối ưu hóa mô hình
  • Khai báo các điều kiện biên
  • Giới hạn thông số và dự đoán thời gian phân tíc
  • Những sai sót thường gặp khi phân tích nhiệt
  • Giải bài toán phân tích
  • Báo cáo và xử lý kết quả

Có hỗ trợ học viên làm đề tài với học phí không đổi.

Thời gian học: 8 buổi

Học phí: 4 triệu.

Bài viết liên quan

Leave a Comment