Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Khóa học Rapidform_Chỉnh sửa lưới

Khóa học Rapidform_Chỉnh sửa lưới

by phuong_adv
107 views

 

Bạn vào File > Open và mở file SheetMetal.stl tại đường dẫn:
~\Program Files\INUS Technology\Rapidform XOR\Sample\QuickStartGuide. Bạn có thể xem mô hình sau đây.br1

Sau đó bạn nh ấp đôi chuột vào SheetMetal tr ên cây chức năng sau đó enter để để bắt đầu lệnh chia lưới.

br2

 

Tiếp theo bạn vào Tools > Mesh Tools > Healing Wizard   để loại bỏ những bề mặt không không chuẩn xác. và   OK với tùy chọn là mặc định.

 

br3

Để cải thiện nâng cao chất lượng của  bề mặt bạn nhấp vào Tools > Mesh Tools > Global Remesh . Và bỏ chọn Make Clean And Manifold Solid Mesh trong c ây tho ại. Sau đó  OK. Bạn có thể nhận được kích thước lưới là những hình tam giác

.br4

<Before Global Remesh>

br5

<After Global Remesh>

Chú ý:
Nếu Make Clean And Manifold Solid Mesh trong tùy chọn là hợp lý ,thì một mạng lưới khép kín, sạch được tạo ra. Sử dụng tùy chọn này chỉ để dùng trong lưới khép kín. Như mô hình hiện tại lưới mở, thì không sử dụng tùy chọn này.

Nhấp vào Tools> Mesh Tools > Decimate để giảm số lượng các bề mặt bằng cách kết hợp poly-đỉnh. Thiết lập tỷ lệ giảm đến 25%. Sau đó nhấp chuột vào   OK.

br6

<Before Decimate>

br7

<After Decimate>

br8 br9br11 br12br13 

<Before Edit Boundary>

br14

<After Edit Boundary>

Đối với các ranh giới ngoài, bạn thay đổi Method thành Fit và Fitting Shape thành FreeForm.

 

br15 br16
<Before Edit Boundary>

br17

<After Edit Boundary>

Nhấn vào Tools > Mesh Tools > Optimize Mesh để tối ưu hóa dữ liệu lưới. Hình ảnh cuối cùng trông như hình dưới đây.Nhấn vào  OK.

br18

br19

<Original Mesh Data>

br20

<Optimized Mesh Data>

Bài viết liên quan

Leave a Comment