Home CAD/CAMCatia Khóa học thiết kế catia cao cấp _ General Shape Design

Khóa học thiết kế catia cao cấp _ General Shape Design

by admin
107 views

Nếu bạn dùng catia để thiết kế mà chưa nghe qua modul này thì có lẽ bạn chưa sử dụng catia nhiều hoặc bạn chưa chuyên về thiết kế.

Có thể hiểu phần thiết kế nâng cao này tiết kiệm được khá nhiều thời gian khi thiết kế các bề mặt, đối tượng phức tạp, và bạn hoàn toàn có thể tùy biến biên dạng, mô hình thiết kế.

11-20-2013-5-22-01-PM 11-20-2013-5-41-43-PM 11-20-2013-5-42-03-PM 11-20-2013-5-42-15-PM 11-20-2013-5-42-33-PM

Khóa học này sẽ dạy cặn kẽ cho bạn mọi công cụ có trong GSD, và sẽ có nhiều dự án bài tập thực hành khó để có thể nắm được hết các công cụ mạnh trong catia, và yên tâm là khi hoàn thành khóa học này thì bạn có thể thiết kế hầu như mọi thứ, và công việc tiếp theo của bạn là làm sao thiết kế nhanh hơn mà thôi..

Quan trọng nhất đây là khóa học dựa trên tài liệu nước ngoài được trung tâm Tinh Việt mua lại, do đó chương trình học sẽ rất logic, và chỉ cần sở hữu giáo trình dạy này là bạn coi như giảm được một phần học phí, khỏi phải mua hay tìm ở đâu.

Dưới đây là chương trình đào tạo, xin phép để nguyên nội dung tiếng Anh.

Mỗi mục tương ứng với mỗi buổi, tổng là 18 buổi

1. Overview

2. Reference Features

 • Reference Features Unit Introduction 
 • Reference Features Overview 
 • Reference Features Uses 
 • Creating Reference Points 
 • Creating Reference Lines 
 • Creating Reference Planes 
 • Axis Systems 
 • Creating Axis Systems 
 • Reference Features Unit Summary 
 • Reference Features 

3. Basic Wireframe Geometry

 • Basic Wireframe Geometry Unit Introduction 
 • Wireframe Geometry Overview 
 • Work on Support 
 • Point Creation Repetition 
 • Object Repetition 
 • Extremums Overview 
 • Extremum and Polar Extremum Creation 
 • Planes Between 
 • Wireframe Circle Creation 
 • Wireframe Corner Creation 
 • Basic Wireframe Geometry Unit Summary 
 • Basic Wireframe Geometry 1 
 • Basic Wireframe Geometry 2 

4. Spline Creation and Editing

 • Spline Creation and Editing Unit Introduction 
 • Spline Terminology 
 • Spline Creation and Editing 
 • Spline Creation in Sketcher 
 • Spline Editing in Sketcher 
 • Spline Creation and Editing Unit Summary 
 • Spline 

5. Advanced Wireframe Geometry 1

 • Advanced Wireframe Geometry Unit Introduction1 (ILT) 
 • Curve Projections and Intersections Overview 
 • Projection Curves 
 • Combined Curves 
 • Intersection Geometry Creation 
 • Parallel Curves 
 • 3D Curve Offset 
 • Helix Creation 
 • Spiral Creation 
 • Polyline Creation 
 • Advanced Wireframe Geometry Unit Summary1 (ILT) 
 • Advanced Wireframe Geometry 

6. Advanced Wireframe Geometry 2 (WSD)

 • Advanced Wireframe Geometry Unit Introduction2 (ILT) 
 • Reflect Lines 
 • Connect Curve Creation 
 • Conics Unit Introduction 
 • Conics Overview 
 • Conic Creation 
 • Conic Sketch Creation 
 • Conics Unit Summary 
 • Advanced Wireframe Geometry Unit Summary2 (ILT) 
 • 3D Controller 1 

7. Basic Surfaces (WSD)

 • Basic Surfaces Unit Introduction (ILT) 
 • Surfaces Overview (ILT) 
 • Basic Surfaces 
 • Extruded Surfaces 
 • Revolution Surfaces 
 • Spherical Surfaces 
 • Cylindrical Surfaces 
 • Offsetting Surfaces 
 • Filled Surfaces (ILT) 
 • Filled Surfaces 
 • Basic Surfaces Unit Summary (ILT) 
 • Basic Surface Creation (WSD #2) 

8. Geometrical Sets

 • Inserting a Geometrical Set 
 • Duplicate Geometrical Set 

9. Surface and Wireframe Operations 1

 • Surface and Wireframe Operations 1 Unit Introduction (ILT) 
 • Surface and Wireframe Operations Overview (ILT) 
 • Join Elements 
 • Split Elements 
 • Trim Elements 
 • Sweep – Circle Basic (ILT) 
 • Sweep – Explicit Basic (ILT) 
 • Surface and Wireframe Operations 1 Unit Summary (ILT) 
 • 3D Controller 2 

10. Surface Based Features & Multi-Sections Surfaces

 • Surface-Based Features & Multi-Sections Surfaces Unit Introduction (ILT) 
 • Surface-Based Features 
 • Splitting Solid Bodies 
 • Thick Surface 
 • Close Surface 
 • Sew Surface 
 • Multi-Sections Surfaces Overview 
 • Multi-Sections Surfaces 
 • Surface-Based Features & Multi-Sections Surfaces Unit Summary (ILT) 
 • Plastic Handle 1 
 • Plastic Handle 2 

11. Surface and Wireframe Operations 2 (WSD)

 • Surface and Wireframe Operations 2 Unit Introduction (WSD) 
 • More Surface and Wireframe Operations 
 • Extracting Edges and Faces 
 • Extracting Boundary Edges 
 • Extrapolate 
 • Near Elements 
 • Surface and Wireframe Operations 2 Unit Summary 
 • 3D Controller 2 
 • Aircraft Door 
 • Surface and Wireframe Operations 

12. Surface and Wireframe Transformations

 • Surface and Wireframe Transformations Unit Introduction 
 • Transformations Overview 
 • Translation 
 • Rotation 
 • Symmetry 
 • Scaling 
 • Affinity 
 • Axis to Axis Transformation 
 • Surface and Wireframe Transformations Unit Summary 

13. Swept Surfaces (WSD)

 • Swept Surfaces Unit Introduction 
 • Swept Surfaces Overview 
 • Sweep – Explicit 
 • Sweep – Line 
 • Sweep – Circle 
 • Sweep – Conic 
 • Blend Surfaces 
 • Swept Surfaces Unit Summary 
 • General Sweeps 

14. Surfacing Best Practices

 • Surfacing Best Practices Unit Introduction 
 • Surfacing Considerations 
 • Avoiding Problems in Surfacing 
 • How to Fix Imperfect Faces and Bodies 
 • Finding The Balance 
 • Delete Useless Elements 
 • Surfacing Best Practices Unit Summary 

15. Analyzing Surfaces and Curves (WSD)

 • Connect Checker 
 • Curve Connect Checker 

16. Translating Data

 • Translating Data Unit Introduction 
 • Translating CAD Data 
 • Translating the Data 
 • Importing IGES and STEP Files 
 • Exporting IGES and STEP Files 
 • Translating Data Unit Summary 
 • Fixing Translated Data 

17. Surfacing Projects (WSD)

 • Surfacing Projects Unit Introduction 
 • Free Form Hip 
 • Fan Blade 
 • Water Bottle 
 • Surfacing Projects Unit Summary
18. Kiểm tra-Cấp bằng
 Khai giảng vào đầu tháng (02/11/2013)

Lịch học: 2-4-6 hoặc 3-5-7 (19h00- 21h00)

Giáo trình được cấp miễn phí khi ghi danh

Học phí:  6 triệu/khóa

 

Cấp chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học 

Chứng chỉ do tổng cục Nghề cấp, có giá trị toàn quốc. Chứng chỉ được cấp miễn phí sau khi hoàn thành khóa học ( Học viên mang theo 3 hình 3×4 để làm chứng chỉ)

Đăng kí ghi danh và học tại:

 Chi nhánh 1:

50 Võ Thành Trang P.4 Q. Tân Bình
Tel: 0839.718.463 – 0983.973.593

Email: phiyen8x@gmail.com

Thứ 2 đến thứ 7

 08h00-12h00 và 13h00-20h30

Bài viết liên quan

Leave a Comment