Khởi động DesignModeler

ANSYS DesignModeler được khởi động với Workbench
Nhấp đúp chuột vào Geometry trong System hoặc nhấp đúp chuột và chọn Edit

Từ Analysis Systems

Ví dụ: Fluid Flow (Fluent), Fluid Flow (CFX)

ansys 01

Từ Component Systems
Ví dụ: Geometry, Mesh

ansys 02

Leave a Reply