Home Uncategorized Kiểm nghiệm kích thước lưới là phù hợp trong phần tử hữu hạn

Kiểm nghiệm kích thước lưới là phù hợp trong phần tử hữu hạn

by admin
88 views

Đây chính là vấn đề của phương pháp PTHH, vì sử dụng phần mềm bằng cách viết code hay click chuột thì ai cũng làm được hết. CAE khác với CAD hay CAM cũng 1 phần ở chỗ đó.

features_18

Việc chia lưới thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm cấu hình máy tính của bạn, thời gian tính toán cần thiết…
Khi đã chia đúng cách thì kích thước càng nhỏ kết quả càng chính xác.
Khi chia lưới bạn cần kiểm tra các nút tại các điểm đặc biệt mà ở đấy các kết quả không liên tục.
Lưu ý là trong các phần mềm FEA thì ma trận độ cứng không được lưu lại vì sau đó ma trận này được inverse rồi sử dụng để tính toán tiếp, nên secondary variables sẽ chỉ được tính bằng định nghĩa và vì vậy cho kết quả không liên tục tại các nút.
Ngoài ra kết quả còn phụ thuộc vào sơ đồ số, nội suy, và thuật toán sử dụng (Dupont hay phi tuyến), tuy nhiên với Ansys thì ta không biết được.

Bạn có kết quả thí nghiệm để so sánh là tốt nhất.
Để nói hết được vấn đề này khá dài, nếu bạn chưa nắm rõ thì bạn nên đọc lại lý thuyết PTHH để hiểu rõ kết quả tính toán hơn. Nếu bạn thật sự vững rồi thì tìm các project đọc thêm sẽ có kinh nghiệm.

Cuối cùng, nếu bạn muốn so sánh với kết quả lý thuyết thì cần lưu ý các giả thiết (assumption) sử dụng. Kết quả lý thuyết cũng không chính xác đâu. Bạn thử tính 1 bài toán uốn với lý thuyết Euler Bernoulli và Timishenko, rồi dùng phương pháp PTHH tính lại, so sánh 4 loại kết quả sẽ rõ.
Tóm lại là nếu dạng hình học của vật đơn giản, thì bạn chia lưới với các phần tử rectangular ở những vùng cần lưu ý kết quả tính toán và phần tử triangular ở những phần khác để tiết kiệm thời gian.

Bài viết liên quan

Leave a Comment