Home Hướng dẫnHD Ansys Kiểm soát hiển thị trong ansys designmodeler

Kiểm soát hiển thị trong ansys designmodeler

by admin
81 views

Giúp kiểm soát màu sắc, hình dạng của từng loại đối tượng trong phần mềm, giúp người dùng dễ phân biệt đối tượng.

22-08-2014 4-37-58 CH 22-08-2014 4-37-46 CHKiểm soát hiển thị trong ansys designmodeler

Bài viết liên quan

Leave a Comment