Kiểm tra hình dạng phần tử trước khi phân trích trong ansys

Các phần tử với hình dạng không thích hợp thường cho kết quả xấu Vì lý do này, chương trình ANSYS® thực hiện quá trình kiểm tra hình dạng phần tử nhằm cảnh báo về các phần tử có hình dáng không thích hợp được tạo ra trong quá trình sinh lưới. Tuy nhiên, đáng tiếc là không có tiêu chuẩn nào thật tổng quát để có thể xác định 1 phần tử có hình dạng không hợp lý. Nói cách khác, 1 dạng phần tử cho kết quả xấu trong quá trình tính toán này có thể cho kết quả chấp nhận được trong quá trình tính toán khác. Do đó ta phải thấy rằng tiêu chuẩn mà ANSYS® dùng để xác định hình dạng không hợp lý của phần tử hoàn toàn không bắt buộc. Như vậy việc nhận được thông báo cảnh cáo về hình dạng phần tử không nhất thiết có nghĩa rằng ta có 1 phần tử có hình dạng không hợp lý. Ngược lại, cũng chưa hẳn ta sẽ có kết quả tính toán chính xác khi không nhận được cảnh báo về hình dạng phần tử. Quyết định về hình dạng phần tử phụ thuộc vào chính bạn, người sử dụng chương trình.
ANSYS_Mesh_Morpher_Solid
Sau đây là một sôa đề nghị giúp ta quyết định hình dạng phần tử có hợp lý hay không.
– Đừng bao giờ bỏ qua cảnh báo về hình dạng phần tử và luôn xem xét ảnh hưởng của phần tử có hình dạng không hợp lý lên kết quả tính toán.
– Lưu ý rằng việc tính toán ứng suất sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ các phần tử có hình dạng không hợp lý hơn là các tính toán nhiệt, từ,…
– Nếu có phần tử có hình dạng không hợp lý trong vùng đặc biệt (gradient ứng suất lớn) thì ảnh hưởng của nó là bất lợi.
– Các phần tử có hình dạng không hợp lý bậc cao sẽ cho kết quả tốt hơn so với phần tử cùng loại nhưng tuyến tính.
– Một trong các cách đánh giá định lượng tốt nhất 1 phần tử là đánh giá sai số tiêu chuẩn năng lượng của phần tử đó. Tất nhiên ta cũng phải quyết định sai số đến mức nào là chấp nhận được.

Leave a Reply