Kim loại tấm catia

Hướng dẫn hoàn chỉnh phần lý thuyết khi tạo tấm, các công cụ được sử dụng trong modul thiết kế kim loại tấm của phần mềm catia, với nhiều bài tập và hướng dẫn đi kèm, nếu chịu khó bạn sẽ dễ dàng nắm được phần này, và áp dụng tốt cho công việc thực tế.

Có thể đến trực tiếp trung tâm để mua, hoặc mua online theo hình thức nhận hàng thu tiền bằng cách đặt hàng trực tiếp trên trang web.
WWW.TRANYEN.COM

kim loai tam catia

 

Số trang: 180 trang

Giá: 130.000 vnd

Mục lục:

KLTKLT2

Nội dung mẫu: từ trang 11-29:

SC01-tile

Leave a Reply