Home Chuyên ngành KỸ THUẬT CẮT KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG PLASMA KHÍ NÉN

KỸ THUẬT CẮT KIM LOẠI BẰNG HỒ QUANG PLASMA KHÍ NÉN

by minhhoang
41 views

Kỹ thuật cắt hồ quan plasma khí né

1 .Cắt tiếp xúc bằng tay

Khi cắt các tấm có chiều dày nhỏ hơn 9 – 12mm có thể cho điện cực tiếp xúc với bề mặt vật cắt (H.1.1). Trình tự thao tác như sau :

 • Ấn công tắc ở tay cắt, hồ quang dẫn được tạo ra sau 1,5 giây.
 • Đưa đầu cắt lại gần vị trí cắt, với khoảng cách 1 – 3mm, hồ quang plasma sẽ hình thành ; hồ quang dẫn tự động ngắt.
 • Cho đầu cắt tiếp xúc với bẻ mặt vật cắt, dịch chuyển tay cắt theo đường cắt đã vạch trước.
 • Đến cuối đường cắt, nhấc tay cất lên 1 – 3mm, cắt đứt hẳn tấm kim loại cần cắt.
 • Hồ quang plasma ngắt.

Hình 1.1 Sơ đồ cắt tiếp xúc bằng tay

2. Cắt không tiếp xúc bằng tay
Sử dụng khi cắt các tấm có chiều dày trung bình (> 9mm) (H.1.). Trình tự thao tác như sau :

 • Ấn công tắc ở tay cắt, hồ quang dẫn được tạo ra sau 1,5 giây.
 • Đưa đầu cắt lại gần vị trí cắt cách bề mặt vật cắt 2 – 4mm, hồ quang plasma sẽ hình thành.
 • Giữ khoảng cách giữa đầu cắt và bẻ mặt vật cắt trong khoảng 2 – 4mm, di chuyển đầu cắt để cắt.
 • Đến cuối đường cắt cho tốc độ chậm lại một chút để cắt rời phần cuối đường cắt.
 • HỒ quang plasma ngắt.

Hình 1.2. Sơ đồ cắt không tiếp xúc bằng tay

3. Cắt tự động
Khi cắt tự động thì đầu cắt thẳng được kẹp trên một cơ cấu chuyển động nhờ các động cơ (H.1.3). Trình tự thao tác như sau :

 • Kẹp đầu cắt vào cơ cấu chuyển động, để đầu cắt vuông góc với tấm cắt.
 • Điều chỉnh dòng cắt, độ cao đầu cắt so với bề mặt vật cắt cho phù hợp.
 • Ấn công tắc ở tay cắt, hồ quang dẫn sẽ được tạo ra sau 1,5 giây.
 • Cho đầu cắt chạy tự động hướng về đường cắt, khi gặp kim loại cơ bản hồ quang plasma sẽ hình thành, quá trình cắt bắt đầu.
 • Kết thúc đường cắt thì hồ quang plasma ngắt, hồ quang dẫn lại được tạo ra ; ấn công tắc ờ tay cắt để ngắt hồ quang hàn, quá trình cắt kết thúc.

Hình 1.3. Sơ đồ tự động bằng hồ quang plasma

Chế độ cắt tự động trên máy cắt plasma A.70 của hãng OTC – Daihen Nhật Bàn được đưa ra trong bảng 6-8.

Chú ý : Thang độ dày tấm cắt được khắc độ trên cơ sở cắt sắt và thép không gỉ.

Bài viết liên quan