Home Điện-Điện tử Labview 2012 Sp1 F2 With Device Drivers v2013.02

Labview 2012 Sp1 F2 With Device Drivers v2013.02

by yen_ty
81 views

Labview 2012 Sp1 F2 With Device Drivers v2013.02 | 10.1 GB

Labview 2012 Sp1 F2 With Device Drivers v2013.02 | 10.1 GB


NI LabVIEW môi trường phát triển trong 27 năm qua đã tích cực được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới để giải quyết những thách thức kỹ thuật cấp bách nhất.
Bằng cách sử dụng môi trường lập trình LabVIEW tăng tốc quá trình thiết kế hệ thống do số lượng rất lớn được xây dựng trong các chức năng và thư viện, cũng như tích hợp chặt chẽ với các nền tảng phần cứng mới nhất, NI, chẳng hạn như đa lõi NI CompactRIO, và một vector mới tín hiệu phân tích NI PXIe-5665.
LabVIEW hỗ trợ môi trường phát triển tích hợp năm 2012 khối chương trình được xây dựng trên nền tảng Microsoft -. NET Framework 4.0, và bao gồm nhiều tính năng và công cụ lập trình được cung cấp bởi các lập trình viên có kinh nghiệm LabVIEW. Điều này và nhiều hơn làm cho LabVIEW một công cụ không thể thiếu cho các kỹ sư nhanh chóng và hiệu quả để tạo ra một hệ thống đo lường thống nhất và linh hoạt hoặc hệ thống điều khiển.
NI-DAQmx là phiên bản mới nhất của phần mềm để thu thập dữ liệu và điều chỉnh tín hiệu.
Các thiết bị phân phối bao gồm National Instruments điều khiển NI-DAQ, một thư viện rộng lớn của VI và ANSI C chức năng có thể được gọi từ các ứng dụng như LabVIEW hoặc LabWindows – / CVI -, lập trình thiết bị đo NI. Thiết bị DAQ bao gồm các thiết bị đo lường, chẳng hạn như đa chức năng M Series (MIO) các thiết bị I / O, mô-đun điều chỉnh tín hiệu, và mô-đun chuyển đổi. Người lái xe có một giao diện lập trình ứng dụng (API), mà là một thư viện VI, chức năng, các lớp học, các thuộc tính, và các thuộc tính để tạo ra các ứng dụng bằng cách sử dụng các thiết bị.
NI-VISA ảo Cụ Kiến trúc phần mềm là một tiêu chuẩn cho cấu hình, lập trình, và các hệ thống thiết bị xử lý sự cố bao gồm GPIB, VXI, PXI, Serial, Ethernet và USB. VISA cung cấp một giao diện phần mềm giữa các nền tảng phần cứng và môi trường phát triển, chẳng hạn như LabVIEW, LabWindows / CVI, và đo lường Studio Microsoft Visual Studio. NI-VISA là một công cụ của National Instruments VISA tiêu chuẩn I / O.
NI-VISA bao gồm thư viện phần mềm, công cụ tương tác như NI Spy và VISA tương tác điều khiển, cấu hình phần mềm đa mục đích sử dụng cụ đo lường & Automation Explorer. NI-VISA là một tiêu chuẩn cho tất cả các công cụ của National Instruments. Với NI-VISA, bạn có thể chắc chắn rằng chương trình của bạn trở nên lỗi thời do việc hiện đại hóa các công cụ giao diện phần cứng trong tương lai.

120K/3DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment