Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Làm mịn bề mặt với jdpaint

Làm mịn bề mặt với jdpaint

by phuong_adv
93 views

Smooth(1) Phím tắt : Shift + E (làm mịn)

Chọn

gh1

Hiện bảng

gh2

Kết quả

gh3

Thông số

-Height Mode

+ and – : làm mịn bề mặt lòi,lõm thành bằng phẳng

+Only: chỉ làm bề mặt lõm,thành bằng phẳng

-Only: chỉ làm bề mặt lồi,thành bằng phẳng

-Keep Hard Edge: tick vào Giữ chân thẳng khi làm mịn khúc đường viền

-Brush Stroke

Ví dụ:

hj4

Nếu không tick chân bị biến dạng

 

hj5

Color Mask

Ignore: không làm theo màu

Color : làm mịn theo màu đã chọn

Not Color: làm mịn tất cả trừ màu đã chọn

Shift(mức độ làm mịn)

  1. Là mịn nhất

– Giá trị lớn sẽ không mịn (càng lớn càng phá nhanh)

Bài viết liên quan

Leave a Comment