Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Làm nổi hoặc lõm khối jdpaint

Làm nổi hoặc lõm khối jdpaint

by phuong_adv
109 views

Region Bidirection deforming(giống như Punch)

Trước có khối và vector cần làm nổi lên

tr8

Từ 2D display(GDI) à Shaed(9OpenGL) ta sẽ không thấy ngôi sao

tr9

Chọn

tr10

Hiện bảng

tr11

Mesh Nhấp phần khối (lưới)

Region Nhấp phần vùng cần nổi (ngôi sao)

Hori B/D Curves Nhấp 2 đường ngang

Vert B/D Curves Nhấp 2 đường dọc (không cần cũng được)

Kết quả (nếu Nhấp đường ngag dưới trước rồi Nhấp ngang trên sau thì ngôi sao nổi)

tr12

Kết quả (nếu Nhấp đường ngang trên trước rồi Nhấp ngang dưới sau thì ngôi sao nổi âm

 tr13

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment