Làm sao để scan tài liệu với nội dung chính xác

Khi bạn scan 1 tài liệu vào máy tính, nó sẽ được lưu giữ lại dưới dạng hình ảnh.  Việc này sẽ có lợi nếu bạn chỉ cần sử dụng hình ảnh, nhưng nếu bạn muốn soạn thảo nội dung  mà không phải đánh lại từng từ thì ORC và 1 chương trình soan thảo văn bản là 1 sự lựa chọn hợp lí. Bạn có thể sao quét tìa liệu vào máy tính của bạn  bằng sữ dụng Windows Fax và Scan wizard, sau đó bạn có thể soạn thảo tài liệu bằng Microsoft Office Document Imaging và Microsoft Word và trình soạn thảo văn bản.

Hướng dẫn

1.     Quét tài liệu

 1. Đặt tài liệu vào máy scan.
 2. Chọn menu Start và chọn All Programs và Windows Fax để scan.
 3. Chọn Scan và nhấn vào New scan. Thiết lập chức năng scan bằng cách chọn màu của thông tin và dạng của tài liệu bạn muốn sao quét.
 4. Chọn nút Preview để thấy toàn bộ bản sao quét.Chọn Scan để quét tài liệu.
 5. Nhấn nút Save As và chọn vị trí lưu.Nhập tên tài liệu và định dạng TIFF -> Chọn Save.

2.     Microsoft Office

 1. Chọn thực đơn Start và Control Panel -> Programs -> Programs and Features -> nhấp chuột phải vào Microsoft Office 2007 và chọn Change -> Add or Remove Features -> Continue -> nhấn dấu “+” cạnh Office Tools. Chọn dòng cạnh mục Microsoft Office Document Imaging và chọn Run from my computer -> Continue
 2. Thêm vào Microsoft Office 2007 phần cài đặt đĩa khi được gợi ý. Cài đặt Microsoft Office Document Imaging theo hướng dẫn. Nhấn Finish khi quá trình cài đặt hoàn tất.
 3. Nhấn Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Tools -> Microsoft Office Document Imaging -> chọn File -> Open để chạy chương trình
 4. Chọn tập tin hình ảnh đã được scan từ máy tính, chọn Open. Tài liệu sẽ được scan và văn bản sẽ được chuyển từ hình ảnh sang dạng kí tự. Nhấn tổ hợp CTRL A để chọn tất cả.Nhấn CTRL + C để sao chép từbàn phím của bạn.
 5. Khởi động Microsoft Word để tạo trang mới.Dán văn bản vào bằng CTRL + V. Bạn có thể soạn thảo nội dung tài liệu. Sau đó nhấn File ->Save để lưu tài liệu với nội dung đã chỉnh sửa. Chọn Print để in bản sao chỉnh sửa của tài liệu.

3.     OCR trực tuyến

 1. Chọn link OnlineOCR trong phần nguồn. Chọn File -> nhấp vào hình ảnh đã được scan để chọn -> Open. Chọn Ngôn ngữ ưa dùng hơn và thông tin bổ sung trong thanh menu thả xuống.
 2. Nhấn vào nút Upload -> Recognize.Đoạn văn được nhận định sẽ hiển thị trong vùng văn bản phía dưới nút Recognize.
 3. Chọn nút Download Output File và đánh tên cho file đã lưu. Chọn mục lục và nhấn Save.
 4. Nhấp đôi vào file đã lưu để mở và chỉnh sửa nội dung trong trình soạn thảo văn bản mặc định. Nhấn Save. Chọn File ->Print  để in văn bản với nội sung đã soạn thảo.

 Thảo Vânwww.dv-vanphong.com