Home Uncategorized Làm việc với Parameters / Refresh và Update trong ansys

Làm việc với Parameters / Refresh và Update trong ansys

by admin
16 views

Để thay đổi, hãy mở ô thành phần (ví dụ: hình học)

Hoặc: hầu hết các ứng dụng Workbench cho phép bạn xác định số lượng chính như thông số.

Bạn cần cập nhật mô hình. Từ Workbench bạn có thể chọn cập nhật toàn bộ dự án,
hoặc chỉ chọn 1 ô.
Refresh: đọc dữ liệu nguồn, nhưng không thực hiện các hoạt động như giải quyết hoặc meshing.
Update: thực hiện Refresh, và tạo đường ra mới

23-08-2014 10-30-40 SA

Bài viết liên quan

Leave a Comment