Lập trình gia công Cleanup trong Cimatron E10

Sử dụng chiến lược gia công Cleanup trong phần Remachine.

na1 na2

Sau đó, chọn vào dao gia công là Ball 03-H.

na3

 

Tiếp theo trong phần Geometry, chúng ta nhấp chọn vào phần Boundaries (Optional).

na4

Sau đó, chúng ta chọn vào đường bao như hình để xác định vùng giới hạn.

na5

Sau đó, nhấp chuột phải vào màn hình làm việc, chọn vào Finish Selection.

na6

Nhấp chọn OK.

na7

Tiếp theo, chọn vào biểu tượng lệnh như hình để đóng và tính toán chiến lược gia công này.

na9

Lúc này, chúng ta sẽ có đường chạy dao như hình sau.

 

na10

 

Leave a Reply