Lập trình gia công phay 3D với Delcam FeatureCAM

Gia công phay 3D là phần gia công thích hợp cho các hình dạng mặt, gia công khuôn nhựa, khuôn đúc, các bộ phận ô tô,..
Chỉ cần thành thạo phần gia công 3D là bạn có thể giải quyết hơn 70% công việc.
phay 3d featurecam
Chọn chế độ HD để xem rõ hơn.

Leave a Reply