Lập trình gia công Rough Spiral trong Cimatron E10.

Chúng ta có môi trường gia công trongg Cimatron như sau.
cmte10
Chọn vào lệnh Cutterscmte10.1
Xuất hiện hộp thoại Cutters and Holders.cmte10.2

 

Chúng ta chọn vào nút lệnh Cutter Librarycmte10.3
Lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Cutter Librarycmte10.4
Chúng ta chọn vao các dao như BALL03-H, BALL08-H, BALL12-H. Nhấp chọn OK.cmte10.5
Lúc này, chúng ta sẽ có hộp thoại Cutters and Holders như sau.cmte10.6
Chọn vào lệnh Toolpath
Xuất hiện hộp thoại Create Toolpath, tuỳ chỉnh như hình trên và nhấp chọn OK.cmte10.7

Nhấp chọn vào lệnh Stock
Xuất hiện hộp thoại Initlal Stock, tuỳ chỉnh như hình trên và nhấp chọn OK.cmte10.8

Trên màn hình làm việc của chúng ta lúc này sẽ như hình dưới đây.cmte10.9

Nhấp chọn vào lệnh Procedure .
Sau đó nhấp chọn vào biểu tượng lệnh như sau để có thể tuỳ chỉnh các thông số, chế độ cắt.cmte10.10

Xuất hiện bàng thông báo CimatronE như sau.cmte10.11

Ở phần Cutters & Holders, chúng ta nhấp chọn vào nút lệnh như hìnhcmte10.12
Sau đó chọn vào dao BALL12-H.
Trong phần Part Surfaces, chúng ta chọn vào các bề mặt như hình dưới đâycmte10.14

Nhấp phải chuột và chọn vào Finish Selection đểcmte10.15
Tiếp theo, chọn vào biểu tượng lệnh như hình để đóng và tính toán chiến lược gia công này.cmte10.16

Lúc này, chúng ta sẽ có đường chạy dao như hình sau.cmte10.17

Leave a Reply