Home Uncategorized Lập trình gia công với ShopMill and ShopTurn từ SinuTrain SINUMERIK Operate 4.4

Lập trình gia công với ShopMill and ShopTurn từ SinuTrain SINUMERIK Operate 4.4

by yen_ty
54 views

shopmill

SinuTrain SINUMERIK Operate 4.4 Edition 2 x86x64 (Multilingual)-1.55 GB

Lập trình gia công dể dàng với ShopMill and ShopTurn
Siemens và SinuTrain vừa giới thiệu gói phần mền học CNC chạy trên môi trường Windows XP dùng để mô phỏng điều khiển số trên các máy công cụ.
Phần mền được thiết kế cho tiện và phay, thân thiện với người dùng không yêu cầu có kinh nghiệm điều khiển máy CNC khi lần đầu tiếp xúc. Khi chạy các ứng dụng, chương trình NC phát triển mô phỏng sử dụng trực tiếp các mô hình CAD của công ty, khi đó thao tác viên không cần phải học ngôn ngữ điều khiển mà có thể quan sát trực tiếp mô phỏng trên màn hình.
Ngôn ngũ lập trình được thiết lập theo tiêu chuẩn DIN 66025 đã đăng ký bản quyền với các sản phẩm ShopTurn, ShopMill and ManualTurn cũng như các gói ngôn ngũ điều khiển khác. Để thuận lợi cho việc huấn luyện lần đầu, công ty cung cấp bàn phím với giao tiếp USB. Việc trợ giúp trực tuyến, thao tác nhanh trên bàn phím và dùng mô hình CAD chuẩn để tạo nhanh chương trình.

SinuTrain / JobShop là phần mềm đào tạo hệ thống tự động mô phỏng CNC đào tạo trên CD-ROM. Nó chạy trên máy tính và cho phù hợp với mục đích đào tạo và tự học vì nó là để viết chương trình, mô phỏng. 
SinuTrain kết hợp các chức năng của giao diện nâng cao điều hành HMI của 810D/840D SINUMERIK và 840Di điều khiển và có khả năng chạy trên một máy tính tiêu chuẩn trong Windows 95/98/NT.Phần mềm bổ sung bởi các dịch vụ được yêu cầu để thành lập và hoạt động một trung tâm đào tạo,đáp ứng nhu cầu những người tham gia giảng dạy và nghiên cứu công nghệ CNC. 
Sinh viên có thể thực hành trên máy tính chính xác các bước mà họ sẽ cần phải thực hiện sau đó trên máy CNC thực sự – đào tạo trở nên hiệu quả hơn . 
Các chức năng mạng được cung cấp bởi Siemens Sinumerik DNC phần mềm “SinDNC” được tích hợp như tiêu chuẩn trong SinuTrain. 
Máy công cụ với hệ điều khiển CNC SINUMERIK được cài đặt có thể được tích hợp vào mạng lưới này bằng cách sử dụng bus Ethernet SINUTRAIN.Một bài học có thể được tiến hành trực tiếp trên máy sử dụng chương trình đã được xuất ra trong các buổi học trong lớp .

50k/DVD

 
 

Bài viết liên quan