Home Mastercam Lập trình phay 3D cơ bản và nâng cao trên mastercam X6

Lập trình phay 3D cơ bản và nâng cao trên mastercam X6

by yen_ty
110 views

Tài liệu hướng dẫn tất cả các quy trình mà bạn thường gặp khi gia công phay trên mastercam X6.
 
Những quy trình này sẽ giúp bạn học nhanh những gì mà người mới học thường gặp phải, và sau đó là những quy trình gia công nâng cao, yêu cầu bạn phải có một kiến thức nhất định về phần gia công mới có thể học tốt.
Do tài liệu tập trung vào phần gia công, nên các bạn đừng nhầm với những tài liệu thiết kế hay tài liệu của phần mềm khác, do đó nội dung không thể dàn trải ( nhiều trang hơn, không phải nhiều trang hơn là chất lượng hơn)

THÔNG TIN CHI TIẾT-CLICK

Để hiểu rõ hơn bạn xem phần mục lục của tài liệu:
I. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO MẶT 3D 1
1.1 Các phương pháp tạo mặt 3D. 1
1.2 Mặt Loft 1
1.3 Tạo mặt COONS 2
1.4 Tạo mặt kẻ (Ruled) 6
1.5 Tạo mặt tròn xoay 7
1.6 Tạo mặt SWEEP 8
1.6.1 Tạo mặt sweep một tiết diện quét theo một đường dẫn 8
1.6.2 Tạo mặt sweep hai hoặc nhiều tiết diện và một đường dẫn 9
1.6.3 Tạo mặt SWEEP một tiết diện và hai đường dẫn 10
1.7 Tạo mặt DRAFT 12
1.8 Tạo mặt Fillet 13
1.8.1 Bo tròn giữa hai mặt (surface to surface) 13
1.8.2 Bo tròn giữa mặt phẳng và mặt cong (plane/surf) 15
1.8.3 Tạo mặt Fillet to Curves 18
1.8.4 Tạo mặt Fillet vởi bán kính khác nhau 19
1.9 Tạo mặt OFFSET 21
1.10 Lệnh tạo mặt Trim/Extend 22
1.10.1 Lệnh Trim > To curves 22
1.10.2 Lệnh Trim Surface to Plane 23
1.10.3 Lệnh Trim Surface to Surfaces 24
1.10.4 Lệnh Create >Surface > Flat Boundary 25
1.10.5 Lệnh Trim Surface > Untrim 26
1.10.6 Lệnh Trim Surface > Split 26
1.10.7 Lệnh Create> Surface > Remove Boundary 26
1.10.9 Lệnh Trim Surface > Fill Hole 27
1.11 Lệnh Extend 27
1.12 Lệnh Create > Surface > 2 surf Bind 28
1.13 Lệnh tạo mặt trùm 3 surf bind 30
1.14 Lệnh Fillet Blend. 32
1.15 Lệnh tạo các mặt nguyên thủy 33
1.16 Tạo mặt trụ 33
1.16.1 Tạo mặt côn 34
1.16.2 Tạo mặt Block 35
1.16.3 Tạo mặt cầu Sphere 36
11.6.4 Tạo mặt vành khăn Torus 36
1.16.5 Tạo mặt đùn Extrusion. 37
1.17 Các lệnh tạo mặt từ mô hình khối đặc. 38
II. Phay 3D trên mô hình khung dây. 39
2.1 Các phương pháp phay 3D 39
2.2 Các dạng phay 3D kiểu khung dây 39
2.3 Phay 3D khung dây kiểu RULED hở 39
2.4 Phay 3D khung dây kiểu RULED kín 43
2.5 Giải thích các thông số phay 3D kiểu khung dây 45
2.5.1 Cách đi dao 45
2.5.2 Hướng đi dao và bước ăn dao 45
2.5.3 Bù trừ dao trong phay 3D 45
2.5.4 Điểm điều khiển trên dao 46
2.5.5 Cắt ở độ cao Z không đổi (Constant Z Cutting) 47
2.5.6 Kiểm tra hướng đâm dao vào mặt gia công ( Gouge Check) 48
2.6 Phay 3D khung dây kiểu LOFT hở 48
2.7 Phay 3D khung dây kiểu LOFT kín 50
2.8 Phay 3D khung dây kiểu COONS 53
2.9 Phay 3D khung dây kiểu SWEPT 2D 54
2.10 Phay 3D khung dây kiểu SWEPT 3D 56
2.11 Phay 3D khung dây kiểu REVOLVED 57
III. Lập trình gia công hình học 3D. 61
3.1 Surface Rough. Gia công thô. 61
3.2 Surface Finish: Gia công tinh. 62
3.3 Tìm hiểu và thưc hành các lệnh gia công 3D trong MasterCAM. 64
3.3.1 Parallel. 64
3.3.2 Radial. 74
3.3.3 Project. 84
3.3.4 Flowline. 90
3.3.5 Pocket. 100
3.3.6 Restmill. 106
3.3.7 Scallop. Gia công tinh 109
3.3.8 Rough plunge. 113
3.3.9 Rough Contour. 117
3.3.10 Leftover. 121
 
8-26-2013 9-45-20 8-26-2013 9-45-48

Bài viết liên quan

Leave a Comment