Home Hướng dẫnChung Lập trình và ngôn ngữ lập trình trong cadcam

Lập trình và ngôn ngữ lập trình trong cadcam

by admin
73 views

programmer

Lập trình thì quan trọng nhất là giải thuật cho bài toán của mình, còn ngôn ngữ lập trình thì cũng na ná như nhau, chủ yếu là với mỗi bộ ngôn ngữ thì đã tích hợp thêm các câu lệnh rút ngắn khối lượng công việc (bao gồm thời gian xử lý, lượng codes…) hay thêm các công cụ phục vụ nhiều mục đích khác như điều khiển, nhúng, web … Nhưng suy cho cùng ngôn ngữ lập trình cũng chỉ là công cụ giống như SolidWorks, CATIA, Autocad… Người dùng phải nắm được lý thuyết cho bài toán, phương pháp giải, và để đi đến tối ưu cách giải thì cần nắm đươc 1 số các phương pháp, các mẹo lập trình sao cho khối lượng công việc giảm xuống mà vẫn đảm bảo kết quả bài toán (những mẹo này có thể bắt nguồn từ đặc điểm đề bài, hoặc đã được sử dụng nhiều trong các dạng bài tương tự như phép đệ qui…). Bên cạnh đó người lập trình cần có khả năng tưởng tượng bao quát để nắm được toàn bộ công việc phải làm, và ứng xử của các lệnh trong cả quá trình.

Leave a Comment