Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Lệnh cắt khối bằng mặt phần mềm Rapidform

Lệnh cắt khối bằng mặt phần mềm Rapidform

by phuong_adv
90 views

Cut Solid Body by Surfaces
Nhấn nút (Cut) thanh công cụ.
Chọn tất cả các bề mặt tại và Tool Entities  chọn solid body tại Target Bodies.

zm1

nhấn nút  zm2(Next Stage).
Chọn center body tại Remaining Bodies  và nhấp vào nút OK
zm3

Hide Surface

Ẩn lưới Fit 1-4 trong cây cấu trúc để bạn có thể thấy chỉ có một khối rắn.

Bài viết liên quan

Leave a Comment