Link download Ideas-V6 ( một bộ phận của NX)

Siemens PLM được thành lập từ năm 2001, và đang thực hiện một kế hoạch để di chuyển khách hàng mong muốn từ  I-Deas  sang NX nhằm chăm sóc những nhu cầu trước mắt của khách hàng I-Deas tốt hơn . Kế hoạch này tập trung vào phần mềm mục tiêu Siemens PLM.  Kế hoạch chiến lược này bao gồm cả I-Deas và  quản lý nhóm dữ liệu I-Deas   (TDM) và di chuyển từ I-Deas với TDM sang NX Teamcenter Engineering .
NX là một hệ thống phát triển sản phẩm kỹ thuật số thế hệ tiếp theo giúp các công ty chuyển đổi vòng đời sản phẩm. Với bộ phần mềm tích hợp, đầy đủ các ứng dụng kết hợp CAD / CAM / CAE rộng nhất của ngành công nghiệp, NX chạm đầy đủ các quá trình phát triển trong thiết kế sản phẩm, sản xuất và mô phỏng. NX cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ tự động hóa quá trình tích hợp để cho phép các công ty để nắm bắt và tái sử dụng sản phẩm và kiến thức về quá trình khuyến khích việc sử dụng các thực hành tốt nhất của công ty.


http://rapidshare.com/files/321817843/SNX61.part01.rar
http://rapidshare.com/files/321761276/SNX61.part02.rar
http://rapidshare.com/files/321817767/SNX61.part03.rar
http://rapidshare.com/files/321819469/SNX61.part04.rar
http://rapidshare.com/files/321818436/SNX61.part05.rar
http://rapidshare.com/files/321766354/SNX61.part06.rar
http://rapidshare.com/files/321818930/SNX61.part07.rar
http://rapidshare.com/files/321820090/SNX61.part08.rar
http://rapidshare.com/files/321819594/SNX61.part09.rar
http://rapidshare.com/files/321818433/SNX61.part10.rar
http://rapidshare.com/files/321766465/SNX61.part11.rar
http://rapidshare.com/files/321816896/SNX61.part12.rar
http://rapidshare.com/files/321817531/SNX61.part13.rar
http://rapidshare.com/files/321762278/SNX61.part14.rar
http://rapidshare.com/files/321761079/SNX61.part15.rar
http://rapidshare.com/files/321758371/SNX61.part16.rar
http://rapidshare.com/files/321821870/SNX61.part17.rar
http://rapidshare.com/files/321822434/SNX61.part18.rar
http://rapidshare.com/files/321815675/SNX61.part19.rar
http://rapidshare.com/files/321818498/SNX61.part20.rar
http://rapidshare.com/files/321819037/SNX61.part21.rar
http://rapidshare.com/files/321819280/SNX61.part22.rar

Leave a Reply