Linkdown trực tiếp Intergraph CADWorx Plant Design Suite 2013 R2

Intergraph CADWorx Plant Design Suite 2013 R2 | 462 MB

Bộ Thiết kế Nhà máy Intergraph CADWorx Suite là một tích hợphàng loạt phần mềm AutoCAD hoàn chỉnh dựa trên thiết kế nhà máy cung cấp bản vẽ thông minh và kết nối cơ sở dữ liệu, nâng cao trình độ tự động hóa, và dễ dàng sử dụng các công cụ soạn thảo. Các loạt bài tổng hợp các công cụ thiết kế bao gồm kết cấu thép, thiết bị, quy trình và sơ đồ thiết bị, và xem xét thiết kế, cộng với xem 3 chiều tự động và các thành phần vật liệu.
CADWorx cho phép nhanh chóng và dễ dàng cài đặt và sử dụng, vì vậy bạn có thể bắt đầu thiết kế ngay lập tức. Các liên kết hai chiều giữa chương trình CADWorx và phân tích cho các ống và tàu cho phép các nhà thiết kế và kỹ sư dễ dàng chia sẻ thông tin trong khi vẫn giữ các bản vẽ, mô hình, và các thông tin liên quan đến liên tục đồng bộ những thay đổi được thực hiện. Và, việc xử lý nhanh và các tính năng giao diện người dùng rất tinh tế trong CADWorx cho người sử dụng làm việc hiệu quả với nhau, ngay cả trên các mô hình lớn.
Kể từ khi được giới thiệu, CADWorx đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thiết kế nhà máy với tính dễ sử dụng, tính linh hoạt, sự kết nối, và khả năng mở rộng.
 

Price: 50K/CD

Leave a Reply