Loại giấy và khối lượng của từng loại ứng với các kiểu scan,photo

Paper                             60 to 105 g/m2
                                       (16 to 28 lb bond)
Transparencies
Photo media                280 g/m2
                                          (75 lb bond)
Labels
Envelopes                     75 to 90 g/m2
                                 (20 to 24 lb bond envelope)

Cards                               Up to 200 g/m2
                                          (110 lb index)

 


Dịch vụ scan tài liệu A6-A4-A3 các loại giá rẻ nhất!