Lý thuyết và thực hành gia công cơ bản trên NX8

Để giúp người học có thể nắm hết được các modul gia công trong phần mềm nx8 chúng tôi đã cố gắng diễn giải và trình bày chi tiết nhất và tất cả các tùy chọn của phần gia công đều được giải thích cặn kẽ, đôi khi việc quá chi tiết có thể làm bạn thấy khó tiếp thu, tuy nhiên bạn có thể bỏ qua những phần nào mà trong công việc chưa gặp, có thể đọc lướt qua rồi sau này khi cần thì bạn lật sách ra để xem, đảm bảo bạn sẽ hiểu rất sâu phần mềm. Việc nắm vững lý thuyết rất quan trọng để có thể khắc phục cũng như tìm ra các biện pháp gia công thích hợp nhất mà chưa cần đến các lệnh nâng cao hoặc phải cần sự trợ giúp của phần mềm khác, thậm chí là cả máy gia công.

Đi kèm với diễn giải lý thuyết là phần thực hành, với phần thực hành chúng tôi tập trung vào diễn giải tùy chọn các lệnh và các hình minh họa vị trí của lệnh,.. là không cần thiết vì nó lặp lại và khi đọc qua là bạn biết nó ở đâu vị trí của tab, ô nhập thông số,.. vì nếu hình ảnh minh họa quá nhiều sẽ làm cho người học bị động, cứ nhìn hình thì mới làm theo được, từ đó sẽ mau quên cũng như nội dung trình bày sẽ không được đầy đủ.

nx2

Số trang: 170 trang

Giá: 140.000 vnd

Mục lục:

Chương 1: Operation Navigator. 2

1.1 Các nhóm lớn (Parent) và quy trình. 3

1.2 Hiển thị Machine tool View.. 4

1.3 Hiển thị Program Order view.. 4

1.4 Hiển thị Geometry view.. 5

1.5 Hiển thị Machining Method view.. 5

1.5.1 Thay đổi trình tự gia công. 6

1.5.2 Quy trình thay đổi dao. 7

1.5.3  Định nghĩa môi trường gia công. 8

Chương 2:  Thiết lập dao cắt 11

2.1 Mở chi tiết và thiết lập Operation Navigator 11

2.2 Tạo một dao phay. 12

2.3 Xác định kích thước cho dao và vật liệu. 12

2.4 Kiểm soát việc tìm dao trong thư viện. 14

Chương 3 Các phương pháp gia công. 16

 

3.1 Tạo một phương pháp gia công bán tinh. 16

3.2 Các nhóm hình học. 18

3.3 Lập trình. 22

3.4 Manufacturing Operations và Postprocessing. 25

3.5 Hiển thị quá trình bóc tách vật liệu. 28

3.6 Postprocessing đường chạy dao. 34

3.7 Manufacturing Wizards. 36

Chương 4 Tạo các tài liệu cho toàn bộ chương trình. 42

4.1 Tạo báo cáo. 43

Chương 5 Planar Milling. 44

5.1 Đường biên trong chu trình Planar Mill 44

 5.2 Phần đảo trong quy trình Planar Mill 46

5.3 Floor planes trong quy trình Planar Mill 46

5.4 Xác định hình học của chi tiết và phôi. 48

5.5 Tạo chương trình. 49

5.6 Tạo đường biên để xác định các vùng cắt 52

Chương 6: Khắc chữ. 58

6.1 Khắc chữ lên chi tiết. 58

6.2 Những lưu ý khi khắc chữ. 59

6.4 Khắc planar text lên chi tiết 63

Chương 7 Face Milling. 66

7.1 Quy trình Face Milling. 66

7.2 Tạo một quy trình Face Milling khác. 69

7.3 Thiết lập thêm các thông số. 71

7.4 Cắt và tránh các vùng va chạm   74

7.5 Thay đổi Blank Overhang. 76

7.6 Tạo chương trình chỉ cắt thành. 78

7.7 Tối giản hình học gia công. 81

7.8 Tạo một hình học cắt bất kì 82

7.9 Undercutting tab. 84

7.10 Mixed và manual cut patterns. 87

7.11 Face Milling Merge Distance. 104

 

Chương 8 Cavity Milling. 112

8.1 Gia công lòng khuôn. 112

8.2 Xác định vật liệu. 113

8.3 Hiệu chỉnh dao. 115

8.4 Thiết lập dữ liệu gia công. 117

8.5  Các lớp cắt tuân theo IPW… 120

8.5.1 Thay đổi dao và tốc độ cắt và tiến dao. 121

8.6 Gia công một lõi 123

8.7 Xác định vùng cắt 127

8.8 Thay đổi hướng cắt 132

 

Chương 9 Rest Milling. 136

Mở chi tiết và hiển thị Operation Navigator 136

9.1 Tạo quy trình. 136

Thay đổi tùy chọn hiển thị dao. 137

Thay đổi thông số cắt 137

Cập nhật đường chạy dao. 137

Thay đổi thông số dao. 138

Cập nhật đường chạy dao. 138

Sao chép quy trình gia công. 139

Thay đổi các thông số của quy trình. 139

Thiết lập tùy chọn hiển thị dao và cập nhật đường chạy dao. 140

Thay đổi thông số đường chạy dao. 141

Cập nhật và mô phỏng đường chạy dao. 141

Chương 10 Z-Level Milling. 143

10.1 Tạo chu trình và cập nhật đường chạy dao. 144

10.2 Thay đổi thông số cắt 146

10.3 Chi gia công biên dạng cho vùng bậc. 149

10. 4 Hiệu chỉnh chu trình Zlevel Profile. 151

10.5 Thiết lập trình tự cắt 152

10.6 Các tùy chọn hiển thị và cập nhật đường chạy dao. 155

Nội dung mẫu từ trang 80-95

Copy of gccbnx801-tile

Leave a Reply