Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Mẫu jdpaint_ làm âm hoặc làm nổi 1 vector kín lên 1 khối

Mẫu jdpaint_ làm âm hoặc làm nổi 1 vector kín lên 1 khối

by phuong_adv
82 views

Punch (làm âm hoặc làm nổi 1 vector kín lên 1 khối)

Trước tiên phải vẽ chữ nhật và lên khối ví dụ: (chữ nhật lên khối và vẽ vector ngôi sao)

tr1

Từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ta sẽ không thấy ngôi sao

tr2

Chọntr3

Hiện bảng

tr4

Mesh Nhấp khối

Region Nhấp vector kín

Effect là các chế độ nổi và âm xuống khác nhau

tr5 tr6 tr7

Bài viết liên quan

Leave a Comment