Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Mẫu jppaint_ Lên khối theo vector kín

Mẫu jppaint_ Lên khối theo vector kín

by phuong_adv
42 views

Region Relief(7) Shift + D (lên khối theo vector kín)

Chọn

hk1

Hiện bảnghk2

 

Kết quả:hk3

Tiếp tụchk4

Kết quảhk5

Bấm Phím E ẩn vector để xem rõ hơnàtrở lại Bấm Phím E

Thông số của bảng:

-Section: (các dạng lên khối)

Rectangle:lên nền phẳng

Triangle: lên khối chóp,tam giác

Spline: lên khối tròn

B-Spline : kết hợp giữa

-Base Ht : chiều cao chân khối

Free Height: chiều cao tự do

Read Height: chiều cao biết được

Limited Height: chiều cao được giới hạn

Same Height: chiều cao như nhau

-Edge Ang: độ nghiêng

-Color mask:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

-Combination Mode

Add: nổi

Subtract: lõm

Không đề cập cứ để mặc định

Bài viết liên quan

Leave a Comment