Mẫu tượng gỗ

13-12-2014 7-59-27 CH

Với các tượng phức tạp cần nhiều bước và quy trình thiết kế thì bạn nên sử dụng phần mềm Zbrush để thiết kế, ban đầu thì chẳng có điều gì là dễ dàng, do đó hãy chịu khó đầu tư kiến thức và đó cũng chính là công nghệ để bạn tăng lợi thế cạnh tranh, không nhất thiết bạn phải bỏ thời gian học, bạn chỉ cần nắm được các tính năng của phần mềm ở mức cơ bản để nhân viên hoặc nếu bạn cần đầu tư thì sẽ mất ít thời gian hơn.

Tuy nhiên dù gì thì cũng không muốn mọi người mất thời gian khi đã ghé trang web chúng tôi, chúng tôi có sẵn một số mẫu phi thương mại để bạn có thể tham khảo. Và bạn có thể hoàn toàn sử dụng nó vào các mục đích khác ( kể cả thương mại), bạn có thể lấy từ link bên dưới.

LInk file mẫu: 

https://www.mediafire.com/folder/9gcdgez8s6vm0/

Nếu chưa biết về phần mềm Zbrush thì có thể tham khảo ở đây:

http://cachdung.com/shop/multimedia/zbrush/

Leave a Reply