Home Xuất bản sách Mô phỏng động học với Inventor Motion 2014

Mô phỏng động học với Inventor Motion 2014

by yen_ty
20 views

Bạn đang xem tài liệu rất hay về các vấn đề mô phỏng cơ khí, thật sự thì thiết kế các chi tiết sản phẩm phức tạp mà không có phần mô phỏng thì khó thuyết phục khách hàng, và cả các anh chị làm đề tài, đồ án cũng vậy, hình ảnh mới minh họa một phần ý tưởng, còn khi làm video mô phỏng toàn bộ quá trình thì không cần bạn giải thích khách hàng, hay người phản biện đã hiểu được ý đồ của người thiết kế.

Hãy thành thạo phần này để có thể nhanh chóng thuyết phục khách hàng và có thêm thời gian thể hiện ý tượng độc đáo của mình.

Tài liệu này có hướng dẫn lại một ít bên thiết kế trước khi vào phần chính là mô phỏng nên người học yên tâm là có thể học từ đầu, đồng thời với nhiều bài tập đi kèm, bạn sẽ dễ dàng làm chủ được các lý thuyết trong sách cũng như vận dụng thực tế.

bia inventor motion

Số trang: 160 trang

Giá: 140.000 vnd.

Mục lục:

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………. 2

Mục lục………………………………………………………………………………………. 3

Phần 1: Giới thiệu và sử dụng Inventor……………………………………….. 5

 1. Giới thiệu chung về Inventor…………………………………………………. 5
 2. Bắt đầu với Inventor………………………………………………………………… 9
 3. Các lệnh vẽ trong Inventor……………………………………………………… 11
 4. Các lệnh hiệu chỉnh, vẽ nhanh các đối tượng 2D………………………… 17
 5. Tạo các đối tượng 3D từ phác thảo 3D……………………………………… 21
 6. Chỉnh sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D……………………………… 30
  1. Bài tập cơ bản và năng cao…………………………………………………. 35

Chương 2: Hướng dẫn Motion trong Inventor………………………………… 38

 1. Giới thiệu Motion Inventer…………………………………………………. 38
 2. Hướng dẫn lắp ráp trong Inventer……………………………………….. 40
 3. Hướng dẫn các công cụ Motion……………………………………………. 56
 4. Bài tập ví dụ Motion…………………………………………………………. 70
  1. Bài tập 1……………………………………………………………………… 70
  2. Bài tập 2……………………………………………………………………… 80
  3. Bài tập 3……………………………………………………………………… 88
  4. Bài tập 4……………………………………………………………………. 101
  5. Bài tập 5……………………………………………………………………. 112
  6. Bài tập 6……………………………………………………………………. 122
  7. Bài tập 7……………………………………………………………………. 130
  8. Bài tập 8……………………………………………………………………. 139

 Nội dung mẫu:

Phóng to màn hình youtube để xem rõ, hoặc xem ở hình đính kèm bên dưới:

motion inventor

Bài viết liên quan

Leave a Comment