Home Hướng dẫnHD Ansys Một số lưu ý khi tiến hành chia lưới trong ansys

Một số lưu ý khi tiến hành chia lưới trong ansys

by admin
57 views

maxwell-2b-th
Các chỉ dẫn cho việc sinh lưới.
Một sô” đề nghị sau có thể giúp ta hòan thiện quá trình sinh lưới thích ứng.
– Không nhất thiết phải chỉ định kích thước ban đầu cho các phần tử nhưng nếu có, nó có thể cần cho sự hội tụ của quá trình sinh lưới thích ứng.
– Sinh lưới ánh xạ (tất cả các phần tử tứ giác) có thể thực hiện cho cả bài toán 2 chiều và vỏ 3 chiều tuy nhiên lợi ích của việc sinh lưới mặt theo cách này thường rất ít.
– Sinh lưới ánh xạ (tất cả các phần tử lục diện) có thể thực hiện cho bài toán 3 chiều. Sinh lưới theo cách này trong bài toán 3 chiều thường tốt hơn nhiều so với sinh lưới tứ diện.
– Thông thường, các phần tử có nút giữa cho kết quả tốt hơn các phần tử tuyến tính trong quá trình sinh lưới thích ứng.
– Không được đặt các tải tập trung hay dùng các cách mô hình sự suy biến vì macro ADAPT không thể cho giá trị năng lượng hội tụ với lưới chia mịn tại lân cận vùng có suy biến. Nếu có tải trọng tập trung, hãy thay thế bằng tải áp lực trên 1 diện tích nhỏ hay loại vùng có tải tập trung ra khỏi quá trình sinh lưới thích ứng.
– Để thực hiện tốt quá trình sinh lưới thích ứng, với nhiều bài toán ta nên dùng nhiều vùng sinh lưới nhỏ, có hình dạng đơn giản hơn là dùng ít vùng sinh lưới lớn, có hình dạng phức tạp.
– Nếu biết hay dự đoán được trước vùng có đáp ứng nhiều nhất với quá trình sinh lưới thích ứng, ta nên đặt 1 điểm (Keypoint) gần đó.
– Nếu việc sinh lưới thích ứng được thực hiện trong chế độ tương tác (Interactive mode) và chương trình ANSYS® đột ngột dừng quá trình sinh lưới mà không đưa ra bất kỳ thông báo lỗi nào, ta có thể xem tập tin xuất (jobname.ADPT) để xác định nguyên nhân lỗi.
– Tương tự trên, trong chế độ lệnh (Batch mode) ta nên xem tập tin jobname.ADPT để xác định nguyên nhân lỗi.
– Lỗi sinh lưới có thể xuất hiện khi mô hình có vùng nào đó có độ cong quá lớn. Trong trường hợp này, ta có thể đặt lại biến SIZE của lệnh KESIZE để xác định chiều dài lớn nhất của cạnh phần tử gần vùng đóể Trong lệnh ADAPT, ta nên đặt FACMX = 1 để ngăn cản việc tạo ra phần tử có kích thước lớn ở lân cận vùng có độ cong quá lớn.
– Ta nên lưu lại kết quả (jobname.RST hay jobname.RTH). Trong trường hợp chương trình dừng đột ngột trong quá trình sinh lưới thích ứng, các tập tin kết quả này sẽ cho kết quả hòan chỉnh của lần lặp trước.
– Để tránh mất số liệu khi hệ thống bị treo, ta nên lưu lại tất cả các số liệu trước khi bắt đầu quá trình sinh lưới thích ứng.

Bài viết liên quan

Leave a Comment