Nâng cấp các Postmarks và Overprints

Đôi khi không có vấn đề gì để đọc một dấu bưu điện, nhưng thay vì bạn muốn “nâng cấp” dấu bưu điện để tạo một bản sao – nói cách khác là tạo một hình ảnh của dấu bưu điện mà không có tem. Điều này đôi khi cần cho mục đíchin, nạp điện quá tải, và các nhu cầu khác cầncon dấu. Kỹ thuật mô tả ở đây cũng có thể được sử dụng trong một số trường hợp để đọc một dấu bưu điện khó nhìn. Kỹ thuật này hoạt động tốt nhất nếu dấu bưu điện, bản in có màu đen và phần màu còn lại của con dấu mà không có màu đen.
1. Scan các dấu trong chế độ True Color. Dưới đây là một ví dụ về một Scott Canada # 51 với một CDS chuẩn xác.

2. Sử dụng lệnh tách hệ đồ họa trong chương trình của bạn (hoặc tương đương) để chia CMYK. Việc này hình thành bốn ảnh grayscale mới, mỗi ảnh đều có chứa các thông tin màu sắc với một trong bốn màu sắc của mực in (Cyan, Magenta, vàng và đen) sẽ được sử dụng để in hình ảnh gốc. Bạn chỉ cần các hệ màu đen, trong đó có một âm bản của các phần màu đen trong quá trình scan gốc:

3. Đảo ngược màu ảnh, bằng cách sử dụng lệnh Negative Image hoặc Invert Colors để thay thế màu đen với màu trắng và ngược lại:

4. Cắt và xoay hình ảnh theo mong muốn cho sản phẩm cuối cùng: Trong ví dụ này, tôi cũng đã thực hiện một số chỉnh sửa “lấp đầy” các bộ phận biến mất của vòng bên ngoài.

Phát hiện giấy tờ giả mạo và giống với bản in
Kĩ thuật scan hữu ích trong một số trường hợp để phát hiện giấy tờ giả mạo, các loại in ấn. Thao tác chính đằng sau kỹ thuật này là việc thiết kế in giả hoặc các thủ thuật khác nhau từ việc thiết kế trên một con tem bình thường. Bằng cách scan cả hai tem và subtract đi một hình ảnh, sẽ hiển thị sự khác biệt nổi bật. Kỹ thuật cơ bản giống phần “Gặp trở ngại khi đọc các Postmarks”.

Như Thảo-www.dv-vanphong.co