Home Hướng dẫnHD Ansys Nên chọn mô hình 1D,2D hay 3D trong ansys?

Nên chọn mô hình 1D,2D hay 3D trong ansys?

by admin
42 views

CIVILFEM Connections 2
Việc xác định mục tiêu cho bài toán (ứng suất, chuyển vị, ..ế) không phụ thuộc vào khả năng của chương trình ANSYS® mà phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp của người kỹ sư chịu trách nhiệm trực tiếp về dự án. Mục tiêu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mô hình hóa sau này của bài toán.
Chọn mô hình (1D, 2D, 3D, ..).
Một bài toán thực tế có thể mô hình hóa bằng nhiều đốì tượng hình học 1D, 2D hay 3D nhưng phải đảm bảo sự tương thích giữa các bậc tự do của bài toán. Chẳng hạn để mô hình 1 kết cấu vỏ với các sườn gia cường ta có thể sử dụng phần tử vỏ 3D kết hợp với các phần tử dầm 3D. Việc lựa chọn mô hình và phần tử là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự chính xác của kết quả nhận được.
– Các mô hình đường có thể biểu diễn các phần tử dầm 2D, 3D hay phần tử ống {pipe) cũng như phần tử vỏ đối xứng trục.
– Các mô hình 2 chiều có thể sử dụng để mô phỏng các kết cấu phẳng (ứng suất phẳng) hay dài vô hạn (biến dạng phẳng) hoặc kết cấu 3 chiều đôi xứng trục.
– Các mô hình vỏ 3 chiều được sử dụng cho các cấu trúc vỏ mỏng trong không gian 3 chiều.
– Các mô hình khôi 3 chiều được sử dụng cho các cấu trúc khối trong không gian không đôi xứng trục hay có mặt cắt thay đổi.

Bài viết liên quan

Leave a Comment