New Headway English Video and Audio Course All Levels 7Gb

New Headway English Video and Audio Course All Levels

New Headway English Video and Audio Course All Levels
English | Oxford | Video + eBook + Audio | 6.45 GB

 
 New Headway là bộ giáo trình tiếng Anh giao tiếp thông dụng đối với những ai bắt đầu tiếp cận với tiếng Anh, muốn tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ quốc tế này. Đây là một trong những bộ giáo trình tiếng Anh cho người trưởng thành thành công nhất từ trước tới nay. 

Bộ giáo trình này do hai tác giả là Liz and John Soars biên soạn và được nhà xuất bản Oxford ấn hành.
Những ưu điểm của bộ giáo trình New Headway là:
 • Tính cập nhật cao, nội dung sách bám khá sát những thay đổi của cuộc sống;
 • Các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao;
 • Có bố cục hợp lý, logic, khoa học
 • Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao kĩ năng ngữ pháp – từ vựng và khả năng giao tiếp – thực hành;
 • Có nhiều hoạt động cặp và nhóm hướng vào phương pháp giao tiếp;
 • Các chủ đề tình huống thiết kế một cách cụ thể, thiết thực, lý thú và gắn liền với thực tế;
 • Vốn từ vựng phong phú;
 • Vốn kiến thức xã hội phù hợp với trình độ chung.
Bộ New Headway gồm các  trình độ sau:
 1. Beginner (dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh)
 2. Elementary (sơ cấp)
 3. Pre-Intermediate (trước trung cấp)
 4. Intermediate (trung cấp)
 5. Upper-Intermediate (sau trung cấp – nâng cao)
 6. Advanced (thành thạo)

Một giáo trình New Headway chuẩn gồm có các thành phần sau:

 • Student’s Book (giáo trình chính)
 • Student’s Book split editions (bản rút gọn của giáo trình chính)
 • Teacher’s Book (sách giáo viên)
 • Teacher’s Resource Book (tài liệu hỗ trợ giáo viên)
 • Workbook with/without key (sách bài tập có hoặc không có đáp án)
 • Class Audio CDs (phần Audio của giáo trình chính)
 • Workbook Audio CDs (phần Audio của sách bài tập)
 • New Headway iTools (hỗ trợ học qua các công cụ học tập số hoá)
 • Interactive Practice CD-ROMs (các CD tương tác)
 • DVDs (các video tình huống)

Một số hình bìa sách:


giáo trình học tiếng anh new headway

100k/2DVD