Nhận đào tao thiết kế phù điêu online jdpaint.

Với phần mềm jdpaint khá khó để tìm ra một nơi có thể đào tạo chất lượng, thì việc có thể học online do chính những giảng viên của chúng tôi thì đó là thuận lợi rất lớn cho bạn, tại sao chúng tôi có thể tự tin như vậy. Vì với cộng đồng cad/cam đa dạng và có liên kết chặc chẽ với nhau, chúng tôi có thể test và có một đội ngũ giảng viên luôn đáp ứng được các khóa học mà khách hàng yêu cầu, với phương châm thương mại hóa thì khi càng khó tìm người dạy hoặc số lượng người học chưa cao thì mức phí sẽ cao hơn chứ không phải là không có người dạy.

0eafe8d962e51c514

Giảng viên dạy của chúng tôi là người có thâm niên trong thiết kế jdpaint và là đại diện bán máy cho các hãng máy gia công gỗ lớn từ Trung Quốc, đồng thời cũng là người chia sẻ các hướng dẫn chính của jdpaint lên mạng.

Chương trình đào tạo online bao gồm:

Thiết kế và gia công phù điêu trên phần mềm jdpaint 14 buổi ( 5 triệu).
Gia công trên phần mềm jdpaint 6 buổi ( 3 triệu).
Thiết kế và gia công trụ tròn 8 buổi ( 5 triệu).

Tài liệu, giáo trình được cung cấp đầy đủ.

Được thực hành trên máy CNC thực tế vào cuối khóa.

Leave a Reply