Home Xuất bản sách Nhiều trục mastercam x6

Nhiều trục mastercam x6

by admin
63 views

Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công nhiều trục trên phần mềm mastercam, bạn sẽ nắm được các khái niệm cơ bản về gia công nhiều trục, và có thể áp dụng vào một số công việc cụ thể.

Có thể đến trực tiếp trung tâm để mua, hoặc mua online theo hình thức nhận hàng thu tiền bằng cách đặt hàng trực tiếp trên trang web.
WWW.TRANYEN.COM

nhieu-truc-mastercam

 

Ngày nay thì các máy gia công CNC nhiều trục không còn là hàng hiếm, bạn có thể có nhiều cách để cái tiến như mua thêm bàn xoay để tạo thêm các trục gia công cho máy, và những công ty lớn vẫn có thể bỏ ra kinh phí lớn nhằm trang bị cho mình những máy CNC tân tiến nhất. và việc khai thác nó hiệu quả hay không thì liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó là nhân lực và chung quy lại cũng là tài liệu hướng dẫn.

Với yêu cầu từ nhiều khách hàng của Trung tâm Cad/Cam Advance Cad, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu nhiều tài liệu của hãng, các dvd bản quyền từ caminstructor, các hướng dẫn online của mastercam Bắc Mỹ, kết hợp với kinh nghiệm của một số giảng viên khi đứng máy nhiều trục để cho ra đời cuốn sách gia công nhiều trục mastercam tại Việt Nam.

Đây mới chỉ là phần cơ bản, tập trung vào các lệnh, các công đoạn gia công thường gặp, tất nhiên là đáp ứng tốt cho công việc của bạn, và sau tập này sẽ có tập nâng cao, phần nâng cao sẽ bao quát lại toàn bộ những tính năng, chu trình gia công nhiều trục Mastercam.

Số trang: 147 trang

Giá: 160.000 VND

Sách màu: 200.000 VND

Có file thực hành

Nội dung:

  1. 1.          Giới thiệu tổng quan……………………………………………………………………………………………….. 1
  2. 2.          Các kiến thức cơ bản trong gia công nhiều trục…………………………………………………………….. 2
  3. 3.          Điều khiển đường chạy dao trong gia công nhiều trục……………………………………………………. 9

3.1 Hình dạng gia công…………………………………………………………………………………………………..   9

3.2 Điều khiển trục dao…………………………………………………………………………………………………. 10

3.3 Điểu kiển đầu dao…………………………………………………………………………………………………… 11

  1. 4.          Giao diện làm việc………………………………………………………………………………………………… 13

4.1 Phần Cut Pattern………………………………………………………………………………………………………. 14

4.2 Phần Tool Axis Control…………………………………………………………………………………………….. 15

4.3 Phần Collision Control……………………………………………………………………………………………… 16

  1. 5.          Gia công Curve 5-Axis…………………………………………………………………………………………….. 19

5.1 Mục tiêu bài học……………………………………………………………………………………………………… 19

5.2 Bắt đầu việc tạo đường chạy dao……………………………………………………………………………….. 19

5.3 Thiết lập đường chạy dao cong …………………………………………………………………………………. 21

5.4 Backplot………………………………………………………………………………………………………………… 27

5.5 Mô phỏng gia công………………………………………………………………………………………………….. 29

  1. 6.          Gia công Drill 5-Axis………………………………………………………………………………………………. 31

6.1 Mục tiêu bài học……………………………………………………………………………………………………… 31

6.2 Bắt đầu việc tạo đường chạy dao……………………………………………………………………………….. 32

6.3 Thiết lập đường chạy dao khoan………………………………………………………………………………… 37

6.4 Tạo thêm nguyên công khoan tiếp theo………………………………………………………………………. 42

6.5 Backplot ……………………………………………………………………………………………………………….. 49

  1. 7.          Gia công Flowline 5-Axis…………………………………………………………………………………………. 50

7.1 Thiết lập môi trường gia công……………………………………………………………………………………….. 50

7.2 Thiết lập Level………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3 Thiết lập đường chạy dao……………………………………………………………………………………………… 67

7.4 Tùy chỉnh đường chạy dao……………………………………………………………………………………………. 80

7.5 Backplot………………………………………………………………………………………………………………….. 87

7.6 Mô phỏng gia công…………………………………………………………………………………………………….. 89

7.7 Xuất chương trình gia công – GCode……………………………………………………………………………….. 90

  1. 8.          Gia công Face và Pocket 5-Axis…………………………………………………………………………………. 91

8.1 Thiết lập môi trường gia công……………………………………………………………………………………….. 91

8.2 Thiết lập phôi và chi tiết…………………………………………………………………………………………….. 100

8.3 Tùy chỉnh mặt gia công……………………………………………………………………………………………… 105

8.4 Gia công face………………………………………………………………………………………………………….. 115

8.5 Gia công Pocket……………………………………………………………………………………………………….. 122

8.6 Backplot………………………………………………………………………………………………………………… 130

8.7 Mô phỏng gia công…………………………………………………………………………………………………… 136

8.8 Xuất chương trình gia công – GCode……………………………………………………………………………… 142

Nội dung lý thuyết và bài tập đi kèm:

 

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment