Home Thủ Thuật Những thông tin cần biết khi lần đầu sử dụng Ansys

Những thông tin cần biết khi lần đầu sử dụng Ansys

by admin
103 views

1. ANSYS có rât nhiều Mô đun, trong đó Mô đun Ansys workbench cho phép dựng mô hình (Modelling) 3D, mạnh như các phần mềm dựng hình 3D khác như Inventor, SolidWorks, Catia… Nên dùng Ansys workbench để mô hình hóa 3D, như vậy, khi mô phỏng, không bị lỗi như sử dụng phần mềm khác để dựng hình 3D.
2. Các mô đun khác là mô đun phân tích kỹ thuật theo các bài toán như tính toán độ bền chi tiết và kết cấu Mechanical, tính toán bài toán nhiệt, tính toán bài toán dòng chảy thủy khí CFX… Tùy theo yêu cầu tính toán mô phỏng mà chọn các mô đun thích hợp. Nói chung các bạn mới làm quen mô đun Mechanical hay mô đun Multiphysic: tính trường ứng suất và biến dạng, tìm giới hạn bền của chi tiết….

3. Khi mô phỏng bao guờ cũng phái làm các bước:
– Mô hình hóa hình học 3D, nhờ các phân mềm, sau đó, chuyển về ANSYS, nếu sử dụng WorkBench thì có thể chuyển phân tích CAE ngay.
– Nhập chọn mô hình vật liệu cho từng chi tiết: nhập các thuộc tính cơ học, nhiệt và các thuộc tính khác cho các chi tiết và kết cấu. ANSYS cho phép nhập thuộc tính vật liệu không phải chỉ là các giá trị cố định về giới hạn đàn hồi, giới hạn chảy, mà cho phép nhập quan hệ ứng suất và biến dạng, hay nói cách khác cho phép nhập quan hệ thực giữa ứng suất và biến dạng, quan hệ đó là quan hệ phi tuyến và phụ thuộc nhiệt độ và tốc độ biến dạng. ANSYS cho quan hệ ứng suất và biến dạng của một số thép thông dụng, nhưng cũng cho phép người dùng tưk nhập các giá trị đường cong thực nghiệm của người dùng.
– Chia lưới phần tử Meshing: Để giải bài toán phân tích, như tính bền chẳng hạn, người ta sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để giải. Vì vậy cần phải chia lưới phần tử. Cần đọc về phần tử hữu hạn.
– Nhập điều kiện biên Cơ – nhiệt: Xác định các điểm hoặc mặt cố định, hoặc chuyển động với số bậc tự do nào đó, nhập lực tác dụng với lực tập trung, lực phân bố, mô men, hay nhiệt…
– Chọn phương pháp giải: bài toán tính bền tĩnh hay động, bài toán mỏi, hay dao động, bài toán nhiệt đơn thuần hay bài toán đồng tác dụng nhiệt và cơ…
– Cho chạy Run chương trình để máy tính giải…
– Lấy kết quả: vào Result để chọn các kết quả cần phần tích: chuyển vị, ứng suất, biến dạng… tùy theo yêu cầu người dùng… Sau đó so với các tiêu chuẩn bền để phán xét chỗ nào bền, chỗ nào sẽ bị hỏng, từ đó chỉnh lại kết cấu để tránh các sai hỏng..,.
Các bước thực hiện phải theo tuần tự, và cần có mục tiêu.

dinh ba tru _ Meslab

Bài viết liên quan

Leave a Comment