Home Thủ Thuật Những tính năng khác nhau giữa ansys và ansys workbench

Những tính năng khác nhau giữa ansys và ansys workbench

by admin
72 views

– Ansys Workbench (AW) thực ra chỉ là môi trường mà trong đó tích hợp các mô đun của phần mềm Ansys,
– Còn Ansys mà bạn nói là Ansys multiphysic, cái này là một mô đun của Ansys
Do vậy bạn đừng nhầm 2 thằng với nhau nhé, một thằng là một mô đun còn một thằng là môi trường tích hợp các mô đun .
Sở dĩ hãng Ansys sinh ra thằng Workbench là vì trước kia xuất phát điểm của Ansys chỉ bao gồm ít mô đun (Ansys Multiphysic là điển hình) chủ yếu trong lĩnh vực kết cấu. Sau này định hướng phát triển của hãng Ansys là mua về các phần mềm mạnh khác trong các lĩnh vực (nhiệt, dòng chảy,, điên- điện từ,….) , vầ để kết hợp các mô đun mua về với cái có sẵn thì hãng Ansys sinh ra một môi trường là Workbench, tích hợp tất cả các mô đun đó và các mô đun giao tiếp trong môi trường này.

Nếu bạn là người mới học mình khuyên bạn nên sử dụng Ansys Workbench vì nó dễ sử dụng còn Ansys Multiphysic khá phức tạp vì dùng lệnh Command,…

Về modelling thì trong môi trường AW tích hợp mô đun DesignModler để xây dựng mô hình, về khả năng vẽ thì cũng ok, tuy nhiên so với các phần mềm vẽ chuyên nghiệp thì kém hơn. Nhưng mà DesignModler vẫn rất cần thiết vì trong đó có các công cụ xử lý mô hình trước khi đem chia lưới mà nhiều phần mềm CAD không thể đuwowcj (vì đã là phần mềm thiết kế thì không cần thiết có các chức năng này)

Về câu hỏi công đoạn nào khó khăn nhất thì khá là khó trả lời, mỗi công đoạn cần sự hiểu biết để có thể xây dựng bài toán mô phỏng hợp lý ! Theo mình với bài toán phân tích thì các công đoạn bao gồm : Pre – Solver- Post
thì công đoạn khó nhất là Pre, làm sao để xây dựng bài toán hợp lý và khi giải đảm bảo hội tụ với kết quả hợp lý cần rất nhiều kinh nghiệm !!!

Theo: mystar_meslab

Bài viết liên quan

Leave a Comment