Home Uncategorized Những ưu điểm của modul ansys Workbench

Những ưu điểm của modul ansys Workbench

by admin
12 views

ANSYS Workbench là cách thuận tiện để điều chỉnh dự án mô phỏng.
Workbench được sử dụng để khởi động từng phần mềm riêng, và chuyển dữ liệu giữa chúng.
Thật đơn giản để quan sát cách tạo mô hình, và xác định tập tin nào được sử dụng Cho mô phỏng cụ thể (ghép các tập tin hình với chương trình giải)
Workbench cũng thực hiện phân tích thông số , và có thể mô phỏng nhiều hình dễ dàng như tương tác cấu trúc lỏng

mo phong ansys

Bài viết liên quan

Leave a Comment