Oxford English Video – Big City

 

2


Số lượng đĩa: 2 DVD Video + 1 CD Ebook
Thời lượng: 48 – 60 phút / 1 DVD

– Nếu có ý định kinh doanh hoặc làm một việc gì đó liên quan đến kinh doanh mà bạn lại không biết bắt đầu từ đâu.

– Khả năng tiếng Anh của bạn bị giới hạn.

– Bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đối tác, đặc biệt là người nước ngoài.

– Bạn muốn hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh của mình và đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Nếu một trong những ý kiến trên là mối bận tâm của bạn thì “Big City” là bộ sản phẩm thích hợp cho bạn. Bởi tại bộ giáo trình này, ngoài việc mang lại cho bạn nhiều kỹ năng tiếng Anh bổ ích, nó còn trang bị cho bạn những kiến thức kinh doanh rất bổ ích như: Chăm sóc khách hàng, xây dựng thương hiệu, các chiến lược quảng bá và đầu tư,…

Leave a Reply