Phầm mềm Creo Expert Moldbase Extension ( EMX) 7.0

Không cần nói thì cũng biết đây là plugin dùng cho thiết kế khuôn tích hợp cho phần mềm Proengineer và Creo.

Dung lượng khoảng hơn 700Mb, cài đặt cũng tường đối dễ, sau khi cài đặt và khởi động phần mềm PRoe, Creo nếu thấy giao diện có thêm tab EMX là đã thành công.
phanmemcreotonghop
1 Đĩa DVD 30k, khỏi mất thời gian tìm kiếm và download và thậm chí down xong mà không sử dụng được. Dành thời gian đó mua đĩa về nghiên cứu sẽ hiệu quả hơn.
 


 
Nội dung đĩa:
emx7
emx7-32
 

50k/CD