Home Chuyên ngành PHÂN LOẠI VÀ THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT

PHÂN LOẠI VÀ THÔNG SỐ HÌNH HỌC CHỦ YẾU CỦA BỘ TRUYỀN BÁNH MA SÁT

by minhhoang
176 views

1 .Giới thiệu bộ truyền bánh ma sát

Bộ truyền bánh ma sát thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song nhau (Hình 12-1), cắt nhau (Hình 12-2), hoặc vừa truyền chuyển động vừa biến đổi vận tốc chuyển động (bộ biến tốc ma sát – Hình 12-3).
Bộ truyền bánh ma sát có 3 bộ phận chính:

 • Bánh ma sát dẫn 1, có đường kính d1 được lắp trên trục dẫn I, quay với số vòng quay n1 công suất truyền động P1 , mô men trên trục T1
 • Bánh ma sát bị dẫn 2, có đường kính d2, được lắp trên trục bị dẫn II, quay với số vòng quay n2, công suất truyền động P2, mô men trên trục T2.
 • Bộ phận tạo lực ép ban đầu F0, đề nén hai bánh ma sát với nhau. Lực Fo tạo ra áp lực Fn trên bề mặt tiếp xúc của 2 bánh ma sát, tạo ra lực ma sát Fms; Fms= Fn.f, trong đó f là hệ số ma sát trên bề mặt tiếp xúc.
 • Trong bộ biển tóc ma sát, có thể có thêm bộ phận phụ, như bánh ma sát phụ, hoặc dây đai phụ (Hình 12-4).

Nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh ma sát: hai bánh ma sát được nén bởi lực F0, trên bề mặt tiếp xúc có áp suất, có lực ma sát Fms, lực ma sát cản trở chuyển động trượt tương đối giữa hai bánh ma sát. Do đó khi bánh ma sát dẫn quay sẽ kéo bánh bị dẫn quay theo, như vậy chuyển động đã được truyền từ trục I mang bánh ma sát dẫn sang trục II mang bánh bị dẫn. Cũng giống như bộ truyền đai, bộ truyền bánh ma sát truyền chuyển động nhờ lực ma sát trên bề mặt tiếp xúc của các bánh ma sát. Lực ma sát cần thiết trên bề mặt tiếp xúc phải thỏa mãn điều kiện:

2. Phân loại bộ truyền bánh ma

Tùy theo hình dạng và đặc điểm làm việc, người ta chia bộ truyền bánh ma sát ra làm các loại sau:

 • Bộ truyền bánh ma sát trụ: các bánh ma sát là hình trụ tròn xoay, đường sinh thẳng, thường dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau. Rộ truyền bánh ma sát không thay đổi được tỷ số truyền u và số vòng quay n2.
 • Bộ truyền bánh ma sát nón, còn được gọi là bánh ma sát côn: bánh ma sát có dạng hình nón cụt, thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục vuông góc với nhau.
 • Bộ biến tóc ma sát trụ: các bánh ma sát hình trụ, bánh 1 di chuyển dọc trục để thay đổi điểm tiếp xúc với bánh 2, thay đổi đường kính tính toán của bánh 2 từ d2min đến d2max (Hình 12-3). Thực hiện thay đổi số vòng quay của trục II từ n2max đến n2min.
 • Bộ biến tóc ma sát nón (Hình 12-4), các cặp bánh ma sát có dạng nón cụt, dây đai là khâu phụ. Các cặp bánh ma sát 1 được điều chỉnh sát nhau, hoặc xa nhau, thay đổi điểm tiếp xúc giữa dây đai và bánh ma sát 1, có nghĩa là làm thay đổi đường kính tính toán của bánh 1 từ d1min đến d1max. Tương tự như thế đường kính tính toán của bánh 2 cũng được thay đổi từ d2max đến d2min. số vòng quay n, không đổi, còn số vòng quay n2 sẽ thay đổi từ n2min đến n2max.

3. thông số hình học chủ yếu của bộ truyền bánh ma sát

Khi cần xác định hình dạng và kích thước của bộ truyền bánh ma sát, ta phải biết các thông số hình học chủ yếu sau đây:

 • Đường kính tính toán của bánh ma sát dẫn d1 của bánh bị dẫn d2; mm; là đường kính của vòng tròn đi qua điểm tiếp xúc của mỗi bánh ma sát. d2 = d1.u.(1-ξ). Trên bộ truyền bánh ma sát nón, đường kính tính toán được ký hiệu dtb1 và dtb2. Đối với bộ biến tóc ma sát có các đường kính giới hạn: d1min, d1max, d2min, d2max.
 • Khoảng cách trục a, là khoảng cách giữa tâm bánh ma sát dẫn và bánh ma sát bị dẫn; mm. Đối với bộ truyền bánh ma sát nón, a được thay thế bằng chiều dài đường sinh mặt nón L.
 • Chiều rộng bánh ma sát B1, B2; mm. Thông thường lấy B1>B2 bằng chiều rộng tính toán của bánh đai B. Để khi có sai lệch do lắp ghép, thì bộ truyền vẫn tiếp xúc đủ chiều dài tính toán B. Cũng có thể lấy B1 = B2 = B.
 • Góc nón của bánh dẫn S1 và góc nón của bánh bị dẫn δ2, đơn vị đo là độ.
 • Góc giữa hai trục của bánh ma sát 0, độ.

Bài viết liên quan