Phần mềm biên tập và soạn thảo Adobe InCopy

Adobe InCopy CS5 v7.0.3 MULTi20
Adobe InCopy CS5 v7.0.3 MULTi20 | 903 MB

Phần mềm Adobe InCopy CS6 là giải pháp biên tập và soạn thảo chuyên nghiệp được tích hợp chặt chẽ với phần mềm Adobe InDesign CS6 để tạo thành quy trình phối hợp hiệu quả giữa nhân viên thiết kế và xuất bản.
Tính năng:

 • Quy trình phối hợp song song
 • Page view linh hoạt
 • Làm ma-két chính xác
 • Công cụ mạnh mẽ cho hiệu suất xuất bản
 • Phối hợp xuất bản hiệu quả
 • Vùng làm việc linh hoạt
 • Kiểu in chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ văn bản dài
 • In và xuất bản số
 • Đoạn văn tách cột
 • Đoạn văn mở rộng cột
 • Khung layer
 • Khung link
 • Phông cài đặt cho văn bản
 • Từ điển Hunspell
 • Phông mới sử dụng
 • Hỗ trợ ngôn ngữ Trung Đông
 • Tính toán tổ hợp
 • Quản lý mở rộng

 

50K/DVD