Home Uncategorized Phần mềm gia công cho solidworks CAMWorks 2014

Phần mềm gia công cho solidworks CAMWorks 2014

by yen_ty
35 views

f27b42120746441ca06ed9b6fc8fe10f
 

CAMWorks 2014 SP0 WIN32/WIN64-SSQ | 2.52 GB

 
Geomery Limited, một công ty phần mềm sản xuất tiên tiến đã phát hành mới của giải pháp của nó trực quan chất rắn dựa trên lập trình CNC , CAMWorks 2014.
CAMWorks kết hợp với SolidWorks để làm gần hơn thế giới của thiết kế và sản xuất . Điều này đã được có thể do sự tích hợp chặt chẽ với SolidWorks cho phép CAMWorks để lưu trữ dữ liệu CAM trong tập tin phần SolidWorks giảm quản lý tập tin và tận dụng giao diện quen thuộc SolidWorks ‘ để cung cấp cho người sử dụng là tốt nhất trong khả năng dễ dàng sử dụng của lớp .
về công ty
Geometry là một chuyên gia trong lĩnh vực giải pháp kỹ thuật , dịch vụ và công nghệ . Danh mục đầu tư của các dịch vụ kỹ thuật toàn cầu và các giải pháp công nghệ kỹ thuật số để quản lý vòng đời sản phẩm (PLM ) cho phép các công ty xây dựng , thực hiện và thực hiện kỹ thuật toàn cầu và chiến lược sản xuất nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong vòng đời sản phẩm thực hiện .
Trụ sở tại Mumbai , Ấn Độ , hình học được thành lập vào năm 1994 và được liệt kê trên Bombay và giao dịch chứng khoán quốc gia . Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất của Rupees 8080000000 ( đô la Mỹ 167.510.000 ) cho năm kết thúc vào tháng 3 năm 2012 . Nó sử dụng hơn 4.500 người tại 12 địa điểm giao hàng toàn cầu tại Mỹ , Pháp , Romania , Ấn Độ , và Trung Quốc . Hình học được đánh giá như CMMI 1.1 Cấp 5 cho dịch vụ phần mềm của nó và được chứng nhận ISO 9001:2008 cho các hoạt động kỹ thuật. Hoạt động của công ty cũng được chứng nhận ISO 27001:2005 .
Hình học giải pháp công nghệ của hình học (GTS) đơn vị kinh doanh phát triển các giải pháp năng suất điểm tiên tiến, nâng cao thiết kế và cải thiện hoạt động sản xuất . Các sản phẩm của người dùng cuối từ hình học bao gồm CAMWorks , eDrawings Nhà xuất bản , DFMPro , GeomCaliper , 3DPaintBrush , CAMWorksXpress và Glovius . Các công nghệ chủ chốt từ hình học là NestLib ® , công nhận tính (FR) , GeomDiff và 3DSearchIT . Giấy phép hình học các công nghệ này cho các đối tác OEM và cũng thiết kế và thực hiện các giải pháp tùy chỉnh quá trình sử dụng các công nghệ này cho các khách hàng công nghiệp.

50K/DVD

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment