Home Điện-Điện tử Phần mềm in nhãn , barcode BarTender Enterprise Automation 10.1

Phần mềm in nhãn , barcode BarTender Enterprise Automation 10.1

by yen_ty
62 views
BarTender Enterprise Automation 10.1 Build 2926

BarTender Enterprise Automation 10.1 Build 2926l | 263.6 MB

Chạy độc lập hoặc tích hợp với chỉ là về bất kỳ chương trình khác,BarTender Enterprise Automation 10.1 là giải pháp hoàn hảo cho hầu hết các in ấn theo yêu cầu , bao gồm: nhãn, in ấn, tạo hướng dẫn, đánh dấu vào các bộ phận và đóng gói, mã hóa thẻ thông minh, sản xuất hiệu , và nhiều hơn nữa. Ứng dụng đồng hành mạnh mẽ ngay cả quản lý an ninh hệ thống, chức năng in mạng, xuất bản tài liệu, công việc in. Với bốn phiên bản cung cấp một số lượng lớn các tính năng
Phiên bản mạnh nhất của chúng tôi. Bao gồm tất cả các thiết kế, in ấn, tích hợp phần mềm, dữ liệu và các tính năng tìm nguồn cung ứng của các ấn bản tự động hóa, cộng với chức năng máy chủ tiên tiến cho việc in ấn tập trung, an ninh và hành chính. Hỗ trợ RFID và in thẻ và chức năng mã hóa thẻ thông minh. Bao gồm Bartender Web Print Server để in nhãn từ trình duyệt. Có tính năng tích hợp tiên tiến nhất của chúng tôi, bao gồm TCP / IP gây nên, SAP AII, Oracle XML, biến đổi XML, XML và kịch bản. Bao gồm đầy đủ chức năng cho tất cả các ứng dụng đồng, bao gồm cả thư viện và đăng nhập cơ sở dữ liệu tập trung. Theo dõi bộ phận máy in và hàng tồn kho trong máy in sử dụng phương tiện truyền thông.

50K/CD

Bài viết liên quan

Leave a Comment