Phần mềm jdpaint_Chuyển hình màu thành hình trắng đen

To Gray Image(làm hình màu thành hình trắng đen)

Trước tiên phải chọn 1 hình màu từ file àimportàimage ví dụ:

gj1

Chọn

gj2

Chọn To Gray Image Nhấp vào hình màu thành hình trắng đen

gj3

Leave a Reply