Phần mềm mô phỏng khuôn cao cấp AUTODESK SIMULATION DFM V2014

dmf

AUTODESK SIMULATION DFM V2014 WIN64-ISO| 1.05 GB

Phần mềm Autodesk® Simulation DFM  là một công cụ cách mạng trong quá trình thiết kế khuôn mẫu, chúng giúp đánh giá chính xác, tạo mô hình cho quá trình sản xuất hoàn toàn trên máy tính trước khi bắt đầu sản xuất thực tế. Mô phỏng DFM cho chính các thiết kế 3D của bạn, sẽ cho bạn một cái nhìn nhanh về những vấn đề liên quan đến thiết kế.  Khi thiết kế của bạn có những vấn đề không ổn liên quan đến miệng phun, hệ thống kênh làm mát, kênh dẫn, .. thì hệ thống sẽ hiển thị các màu sắc xanh/vàng/đỏ để báo cho bạn biết là bạn cần phải thay đổi thiết kế cho phù hợp.
Tập trung vào các lỗi mà bạn gặp khi thiết kế sản phẩm 3D
Sẽ có 3 thông số luôn hiện thị tương ứng với từng màu xanh, vàng , đỏ tương ứng với tính khả thi, chi phí và tác động môi trường.
Tính toán nhanh các thông số liên quan
Kết hợp với các công cụ tính toán dành cho các phần mềm Dassault® SolidWorks®, PTC, Creo® Elements/Pro or Pro/ENGINEER®, and Autodesk® Inventor®, không làm thay đổi đến thiết kế của bạn, đôi khi còn cải thiện thiết kế của bạn.  Đồng thời khi phân tích nó  cũng cung cấp các thông tin liên quan đến chiều dày thành, góc vát, chi phí vật liệu, chu kì sản xuất, khuyết tật, thời gian điền đầy,…
 

50k/DVD

Leave a Reply